Ekskludert medlem vant over Jehovas vitner i retten

En kvinne tilknyttet Jehovas vitner har vunnet fram i Borgarting lagmannsrett i en eksklusjonssak.
Foto: Pixaby
Over tre år etter at Jehovas vitner ekskluderte henne for seksuell umoral, har Gry Helen Nygård vunnet fram. Eksklusjonen er ugyldig, ifølge lagmannsretten.
44Shares

– Lagmannsretten sier klart at hvis man godtar alt i religionsfrihetens navn, kan dette føre til misbruk. Man er nødt til å sette en grense et sted, sier Nygårds prosessfullmektig, advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen, til Vårt Land.

Etter å ha lidd nederlag i Follo tingrett, har kvinnen vunnet fram i Borgarting lagmannsrett. Retten konkluderer med at domsutvalgets beslutning om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – i 2018 var ugyldig. Nygård hevder hun ble utsatt for overgrep.

Hun har tilhørt Jehovas vitner siden hun var 16 år gammel. Fra det øyeblikket utstøtelsen var et faktum, opphørte all kontakt med venner, hennes egne barn og øvrig familie i trossamfunnet.

– Nygård har fått oppreisningserstatning på grunnlag av ærekrenkelsen hun ble utsatt for gjennom en urettmessig eksklusjon. Dette er en full seier for oss, sier Danielsen.

Retten har ikke funnet tidligere rettsavgjørelser der eksklusjon av medlem – enten det er fra Jehovas vitner eller andre trossamfunn – har vært tema.

Flertallet av dommerne mener Nygård ikke har fått ivaretatt sin grunnleggende rettssikkerhet, og avviser at rettsbehandling av eksklusjonen er et inngrep i trosfriheten og i strid med menneskerettighetene.

Menigheten siterer professor Dag Øistein Ensjø i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo: «Det er ikke en menneskerettighet å få være medlem i et trossamfunn som nekter deg å være medlem. (…) Jehovas vitner vil åpenbart få medhold i menneskerettighetsdomstolen. Man kan ikke tvinge et religiøst fellesskap å ta opp igjen medlemmer de har ekskludert».

Advokat Danielsen sier til Vårt Land at han regner med at saken går helt til Høyesterett.