Mohammed mest populær

0Shares

En statistisk undersøkelse fra SSB viser at hele 2,3 % av guttebarn som ble født i Oslo i 2008 ble navngitt Mohammed. Dette gjør dermed Mohammed til Oslos mest populære guttenavn, etterfulgt av Jacob med kun 1,4 %.

I Oslo ble hele 120 nyfødte barn registrert som Mohammed, mens kun 56 barn fikk dette navnet i resten av landet. På landsbasis er Lukas eller Lucas det mest brukte navnet der 1,7% av de nyfødte ble registrert med dette navnet.