Etnisk norske får de beste jobbene

 
Foto: Christer Hyggen
Ikke bare karakterer betyr noe når man som nyutdannet søker jobb. Uformell kompetanse kan være vel så viktig. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Forskjellsbehandling i kunnskapsbaserte samfunn begrunnes ofte med kompetanseforskjeller. Skal man lykkes i arbeidslivet som nyutdannet, holder det derfor ikke bare med gode karakterer.

– Det gjelder også å beherske de mer uformelle kompetanseformene, både under utdanning og for å få en interessant jobb, sier samfunnsforsker Julia Orupabo (bildet) til dinepenger.no.

Hierarkier på sykehus
Under utdanning forventet alle bioingeniør-studentene å få jobbe i laboratorier med analyser av blodprøver etter studiene.

– Alle kom raskt ut i jobb etter endt utdanning, men det er ulike hierarkier innen sykehus. Det var forskjell på hvilken type jobb de fikk. De etnisk norske bioingeniørene fikk analysere blodprøver på laboratoriene. Det gjorde også annengenerasjons innvandrere.

Selv om også de som hadde flyttet til Norge i voksen alder fikk jobb, ble de satt til enklere oppgaver som å ta blodprøver, selv om også de hadde lyst til å analysere prøvene, sier hun.

Blant sykepleierstudentene var det mange som ønsket å jobbe på sykehus, ikke på sykehjem.

– Både kvinner og menn med ulik etnisk bakgrunn hadde like ambisjoner under studiene. Færreste ønsket i utgangspunktet å jobbe på sykehjem. 

De var først veldig optimistiske på at de skulle få jobb på sykehus, men bare etnisk norske sykepleiere fikk jobb på sykehus, forteller Orupabo.

Støttes av tidligere forskning
Også annen forskning viser at sykepleiere med etnisk majoritetsbakgrunn og minoritetsbakgrunn har forskjellige karrierer.

Sosialantropolog Marie Louise Seeberg og samfunnsviteren Rannveig Dahle har vist at helsepersonell med minoritetsbakgrunn møter glasstak både på sykehus og på sykehjem.

Sykepleiere med etnisk minoritetsbakgrunn jobber oftere i omsorgsinstitusjoner for eldre og utviklingshemmede, mens sykepleiere med majoritetsbakgrunn jobber som oftest på sykehus.

– Det trengs mer forskning på dette feltet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere vektlegger kompetanse når de gjør sine vurderinger og valg, mener Orupabo.