45 prosent av koronapositive var født i utlandet eller har utenlandske foreldre

Av 118.767 som testet positivt for covid-19 her i landet, var 53.615 født i utlandet eller hadde utenlandsfødte foreldre, grupper som utgjør rundt 20 prosent av befolkningen.
Foto: Firuz Kutal
Rundt 45 prosent av dem som har testet positivt på covid-19, var født i utlandet eller hadde utenlandsfødte foreldre, ifølge tall Aftenposten har fått.
1.3K+Shares

Det er Folkehelseinstituttet (FH) som har gitt avisa tilgang til en oversikt fra pandemiens start i februar i fjor til starten av juni i år.

Av 118.767 som testet positivt for covid-19 her i landet, var 53.615 født i utlandet eller hadde utenlandsfødte foreldre, grupper som utgjør rundt 20 prosent av befolkningen.

For sykehusinnlagte med covid-19 er tendensen lignende. 2.454 av 5.449 av dem var født i utlandet eller hadde utenlandsfødte foreldre.

Ifølge FHI kan overrepresentasjonen ikke i vesentlig grad forklares med forskjeller i yrke, trangboddhet, medisinske risikogrupper, utdanning eller husholdningsinntekt hver for seg, men faktorene samlet har en viss betydning.

FHI trekker samtidig fram blant annet språkbarrierer og lavere tillit til myndigheter som mulige årsaker, i tillegg til reiser til utlandet.