PST varsler om trusler fra høyreekstreme digitale nettverk

PST legges vekt på at publikum har en viktig rolle særlig når det gjelder å stanse angrep fra enkeltpersoner.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
Høyreekstreme digitale nettverk vil prege trusselbildet fremover, og nye angrep vil sannsynligvis utføres av aktører fra disse nettverkene, ifølge PST.
346Shares

Advarselen fra Politiets sikkerhetstjeneste kommer i en rapport om trusselen fra høyreekstremister etter 22. juli 2011.

– Det høyreekstreme tankegodset som inspirerte til angrepet, er fortsatt en drivkraft for høyreekstremister nasjonalt og internasjonalt og har inspirert til flere terrorangrep de siste ti årene, står det.

Det var NRK som omtalte rapporten først.

– Grenseoverskridende humor, memes og spillreferanser som dehumaniserer grupper i fiendebildet, er et særskilt kulturelt trekk ved de digitale nettverkene, skriver PST.

De er bekymret for radikaliseringspotensialet i enkelte av disse nettverkene fordi innholdet og gruppedynamikken kan bidra til å senke voldsterskelen blant mottakerne. Gruppene gir dessuten en følelse av sosial tilhørighet.

Det legges vekt på at publikum har en viktig rolle særlig når det gjelder å stanse angrep fra enkeltpersoner fordi pårørende ofte er de første til å legge merke til varseltegn i en begynnende radikaliseringsprosess.

Dagens høyreekstremister bruker ulike strategier for å oppnå politisk endring, ifølge PST.

– Høyreekstremister tilpasser budskapet sitt i form og innhold for å tiltrekke seg nye tilhørere. Overlapp fra høyreekstrem ideologi til antistatlige konspirasjonsteorier, samt øko-fascisme, forventes å vedvare, mener PST.

– De høyreekstreme ideologiske retningene som forfekter behovet for en øyeblikkelig samfunnskollaps, vurderes å ha en radikaliserende og mobiliserende effekt og utgjør således en potent terrortrussel, heter det også.

– Konspirasjonsteorier og konspirasjonsteoretiske miljøer har blitt mye mer synlige både digitalt og fysisk de senere årene. Sammenfallet med pandemien og en dyp mistillit til myndighetene og deres smitteverntiltak har styrket konspirasjonsteoretiske miljøer i Vesten.