Opplever du at du er forbigått i den offentlige tilsettingsprosessen, kan du henvende deg til tilsettingsmyndigheten og be om en begrunnelse for avslaget, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Det offentlige er forpliktet til å følge kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser, skriver Tarnjit Singh Shergill i dette innlegget. 
38Shares

Advokatene svarer
I denne Utrop-spalten kan du få svar på juridiske spørsmål som kan dukke opp i ditt møte med både familie og samfunn. Send inn ditt spørsmål til [email protected], så publiserer Utrop spørsmålet ditt sammen med en besvarelse fra en av seks advokater og advokatfullmektiger ved In Solidum Advokatfirma. Dersom du ønsker det, må du gjerne være anonym når du henvender deg med et spørsmål.

SPØRSMÅL

Hei, jeg har vært midlertidig ansatt i kommunene i lang tid, og for en tid tilbake søkte jeg på en fast stilling i kommunen. Jeg fikk avslag på min søknad før ansettelse ble gjort, og jeg fikk ingen begrunnelse. Jeg har en sak i kommunen rundt krav til fast stilling, og jeg lurer på om dette er grunnen til at jeg fikk avslaget. Jeg lurer på hva reglene rundt dette er og om jeg har noen rettigheter?

ADVOKATENES SVAR

Hei, 

Først vil jeg bare takke for spørsmålet ditt. Arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt sammenhengende i en viss tid har etter arbeidsmiljølovens § 14-9 rett til fast stilling. Bestemmelsen inneholder en «fireårsregel» og en «treårsregel». Dersom arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet etter henholdsvis tre eller fire år, må enten vilkårene for oppsigelse eller avskjed være oppfylt.

Dine rettigheter er avhengig av hvor lenge du har vært midlertidig ansatt, samt bakgrunnen for den midlertidige ansettelsen. Har du for eksempel vært vikar for en annen, kommer treårsregelen til anvendelse. 

Når det gjelder selve ansettelsen til den faste stillingen du søkte på, er utgangspunktet at arbeidsgiver i kraft av styringsretten avgjør hvem som skal ansettes. Noen begrensninger i dette følger av reglene om diskriminering. Når det offentlige foretar ansettelser, er det ytterligere begrensninger i vurderingen av hvem som skal velges til en stilling. Det offentlige er forpliktet til å følge kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser. Dette prinsippet går ut på at den som er best kvalifisert for stillingen skal velges. 

Et vedtak om ansettelse er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningsloven § 3, slik at kommunen dessverre ikke behøvde å gi deg en begrunnelse for avslaget. Opplever du imidlertid at du er forbigått i den offentlige tilsettingsprosessen, kan du henvende deg til tilsettingsmyndigheten og be om en begrunnelse for avslaget, med den begrunnelse at du ønsker å etterprøve om kvalifikasjonsprinsippet er fulgt. Dersom du ikke får svar der, er det også mulig å bringe saken inn for Sivilombudsmannen for en vurdering.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.