Arbeidsgiver har begrenset adgang til å nekte deg permisjon for å reise på Hajj, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Pak Green Eagles
For en troende muslim som ønsker å reise på Hajj vil dette ha stor personlig betydning for vedkommende, og dette vil også være juridisk tungtveiende, skriver Tarnjit Singh Shergill. 
111Shares

Advokatene svarer
I denne Utrop-spalten kan du få svar på juridiske spørsmål som kan dukke opp i ditt møte med både familie og samfunn. Send inn ditt spørsmål til [email protected], så publiserer Utrop spørsmålet ditt sammen med en besvarelse fra en av seks advokater og advokatfullmektiger ved In Solidum Advokatfirma. Dersom du ønsker det, må du gjerne være anonym når du henvender deg med et spørsmål.  

Ukas spørsmål

 «Jeg er muslim, jobber full tid, og ønsker fri til å reise på Hajj. Hvis jeg på det tidspunktet har brukt opp ferien min, har jeg da rett til permisjon med/uten lønn?»
Hilsen anonym

Advokatenes svar

Det stemmer at du som arbeidstaker har rett til permisjon fra arbeidet i et begrenset tidsrom. Permisjonen kan være både lønnet, helt eller delvis, eller ulønnet. Du er fortsatt ansatt, og permisjonen er bare midlertidig. Permisjonsreglene følger av kapittel 12 i arbeidsmiljøloven. Dersom du vil ha permisjon til å reise på Hajj og du har brukt opp ferien din, vil du måtte ta permisjon uten lønn. 

En del permisjoner er lovfestede, slik som foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap/fødsel/adopsjon. For din del vil din rett til å ta permisjon fremgå av arbeidsmiljølovens § 12-6 som sier:

«Delvis permisjon baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakers ønske om hvordan uttaket av delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant. Avtale om delvis permisjon kan endres eller opphøre når særlige grunner gjør det nødvendig»

Hvor mye det betyr for deg vil ha mye å si ved denne vurderingen

Arbeidsgiver har begrenset adgang til å nekte deg permisjon for å reise på Hajj. Det kan bare nektes dersom arbeidsgiveren har en rimelig grunn til å nekte deg permisjon. Dette kan være for eksempel dersom perioden du skal ta ulønnet permisjon er en ekstra belastende periode og vil medføre store ulemper for arbeidsgiveren. 

For å vurdere dette opp mot arbeidsgiverens ulempe ved at du tar permisjon, må man se på din grunn til å ta permisjon. Hvor mye det betyr for deg vil ha mye å si ved denne vurderingen. For en troende muslim som ønsker å reise på Hajj vil dette ha stor personlig betydning for vedkommende og dersom det ikke har store ulemper for arbeidstaker vil du har rett til permisjon uten lønn. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde en sak i 2008 hvor en ansatt ble nektet tre ukers permisjon for å reise på Hajj. Arbeidsgiveren, som var en skole, begrunnet dette med at alle ansatte har rett til kun to ukers permisjon og den ansatte hadde tatt permisjon i fjor for å reise på Umrah, (en kortere muslimsk pilegrimsreise som kan gjennomføres når som helst på året). Ombudet la til grunn at gjennomføring av Hajj er av stor betydning for en troende muslim, og at det ikke kan sammenlignes med Umrah. 

Jeg anbefaler deg å ta dette opp med sjefen din i god tid for å avklare. Dersom tidspunktet for å reise på Hajj ikke fører til store ulemper for arbeidsgiver vil du ha krav på ulønnet permisjon.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.