Norge tok imot 70 000 flyktninger på ti år – cirka 1,3 % av folketallet

De nordiske landene skiller seg klart fra hverandre når det gjelder valg av flyktningpolitikk. Mens Sverige tok imot over 260 000 flyktninger i perioden 2011-2020, har Danmark kun tatt imot 39 000 og Finland 32 000. Norge har tatt imot 70 000.
Foto: Trygve Fjæstad Andersen
Tyrkia er det landet i verden som har gitt beskyttelse til flest flyktninger de siste ti årene. Men i forhold til folketall er det ingen som er i nærheten av fattige Libanon, melder Flyktninghjelpen.
996Shares

Flyktninghjelpen har laget en oversikt over de ti landene i verden som tok imot flest flyktninger i forhold til befolkningen i perioden 2011-2020. Tallene ble oppdatert 23. juni i år med nye tall for 2020.

1. Libanon – 19,5 prosent av den totale befolkningen

Øverst på listen troner Libanon so med en befolkning på 6,8 millioner, er vert for rundt 1,5 millioner syriske flyktninger. Det virkelige tallet er ifølge Flyktningehjelpen antakelig enda høyere fordi myndighetene i landet krevde at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) stanset registreringen av nye flyktninger i 2015. I tillegg bor det flere hundre tusen palestinske flyktninger i landet.

Libanon er i en prekær økonomisk situasjon. Over 50 prosent av befolkningen og 83 prosent av de syriske flyktningene lever under fattigdomsgrensen. På toppen av en allerede vanskelig situasjon, kom koronapandemien og eksplosjonen i Beirut. Libanon har nå et enormt behov for at resten av verden stiller opp og hjelper det landet som har tatt størst ansvar for selv å hjelpe mennesker på flukt, skriver Flyktningehjelpen.

2. Jordan – 10,5 prosent

Jordan har tatt imot over én million flyktninger de siste ti årene. De aller fleste har flyktet fra nabolandet Syria. Selv om et mindre antall syriske flyktninger har valgt å vende tilbake eller har reist videre til andre land, er fortsatt flere enn 660.000 syriske flyktninger registrert av UNHCR – FNs høykommisær for flyktninger –  i Jordan.

Mer enn 80 prosent av de syriske flyktningene i Jordan bor i byområder hvor de sliter med å finne arbeid og bolig. Kampen om arbeid fører ofte til spenninger mellom flyktninger og lokalbefolkningen. 20 prosent av de syriske flyktningene bor i en av de to flyktningleirene som er etablert av myndighetene i landet og blir drevet av UNHCR.

Jordan huser i tillegg 2,3 millioner palestinske flyktninger, som flyktet eller ble forvist fra hjemlandet i forbindelse med krigen i Palestina i 1947-49 og Seksdagers krigen i 1967, og deres etterkommere.

3. Nauru – 5,9 prosent

Den lille øystaten har tatt imot båtflyktninger som forsøkte å komme til Australia, men som landets myndigheter nektet å ta imot. UNHCR har vært sterkt kritisk til avtalen Australia har gjort med Nauru og andre land og er bekymret over de kritikkverdige forholdene flyktningene lever under. Australia har nå gått med på å slutte å sende flyktninger til landet.

4. Tyrkia – 5,0 prosent

Tyrkia er det landet som har tatt imot aller flest flyktninger siden 2011, hele 4,3 millioner. Tyrkia er et stort og folkerikt land og er bedre rustet til å håndtere utfordringen enn for eksempel Libanon. Likevel er det krevende å gi beskyttelse til et så stort antall flyktninger i løpet av noen få år.

Tyrkia inngikk en avtale med EU i 2016 som hindrer flyktninger i å ta seg videre til Europa. Dette har hatt alvorlige konsekvenser både for flyktningene som har kommet seg til Hellas og de som blir værende i Tyrkia.

5. Liberia – 4,1 prosent

Liberia er et annet land som har vist stor gjestfrihet overfor mennesker på flukt og har tatt imot 212.000 flyktninger samtidig som landet selv var i en vanskelig situasjon. Liberia hadde gjennomgått en lang og blodig borgerkrig kun få år før de åpnet dørene for flyktninger fra Elfenbenskysten. Landet ble også hardt rammet av ebola, noe som førte til at flyktningene fra nabolandet ikke kunne vende tilbake så raskt som UNHCR hadde lagt opp til.

Uganda, Malta og Sudan

Uganda har de siste ti årene tatt imot 1,7 millioner flyktninger hvilket tilsvarer 3,7 prosent av folketallet i landet. Det har i en årrekke vært en av de største mottakerne i verden, skriver Flyktningehjelpen. Malta tar imot 2,7 prosent av befolknigen og er dermed det vestlige landet som har tatt imot flest flyktninger i forhold til folketall. Landet ligger nær kysten av Nord-Afrika og mottar mange flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Europa fra Libya. Sudan har tatt imot 1,1 millioner siden 2010 – 2.6 prosent av folketallet. Sudan er et sentralt transittland for flyktninger fra blant annet Eritrea, Etiopia og Somalia.

Sverige og Sør-Sudan

Sverige har lenge hatt den mest generøse flyktningpolitikken i Europa og har, i motsetning til mange andre land, ønsket flyktninger velkommen, skriver Flyktninghjelpen. Men den store flyktningstrømmen til Europa i 2015, hvor veldig mange europeiske land ikke var villige til å dele på ansvaret, førte til at regjeringen innførte en midlertidig lov som begrenset flyktningers rettigheter til et minimum av det landet har forpliktet seg til gjennom internasjonale konvensjoner. Til tross for dette tar Sverige fortsatt imot langt flere flyktninger enn de fleste europeiske land. I prosent av folketallet har de tatt imot 2,6 prosent disse årene.

Selv om Sør-Sudan er bedre kjent for sin egen fordrevne befolkning, huser de også mer enn 300.000 flyktninger fra nabolandene. De fleste har flyktet fra Sudan, der det utbrøt konflikt i grensestatene Sør-Kordofan og Blå Nilen i årene etter at Sør-Sudan fikk sin uavhengighet i 2011. Sør-Sudan har tatt imot 2,5 prosent av folketallet.

Nordiske land

De nordiske landene skiller seg klart fra hverandre når det gjelder valg av flyktningpolitikk. Dette har ført til at de har tatt imot et svært ulikt antall flyktninger de siste ti årene, skriver Flyktninghjelpen.  Mens Sverige tok imot mer enn 260.000 flyktninger har Danmark kun tatt imot 39.000 (0,7%) og Finland kun 32.000 (0,6%). Norge befinner seg i en mellomposisjon og har tatt imot 70.000 (1,3%).

Denne artikkelen ble først publisert i november 2020. Den ble oppdatert 23. juni 2021 med nye tall fra 2020. Du kan lese hele artikkelen her.