Flere vil at det skal være lettere å få asyl

Nesten 80 prosent av dem som er født etter 1990 mener innvandring er positivt for Norge.
Foto: flickr/Nisse Berglund
38 prosent mener at det bør være lettere å få oppholdstillatelse i Norge, opp fra 32 prosent i 2017, viser tall fra Norsk medborgerpanel, skriver BT.

I 2019 var andelen som mener det må være lettere å få oppholdstillatelse, nede på 27 prosent.

– Vi ser en økende oppslutning for at Norge skal være med på å ta sitt rettmessige ansvar for asylsøkere. Men vi skal ikke være naive og i utakt med resten av verden. Dersom tallet på asylsøkere kommer ut av kontroll, blir det en reaksjon i alle grupper, sier professor i Elisabeth Ivarsflaten i statsvitenskap ved UiB til Bergens Tidende.

Samtidig har nordmenn flest blitt mer positive til innvandring. Seks av ti sier det er positivt at innvandrere bosetter seg i Norge. Andelen har fluktuert de siste årene, men ifølge Ivarsflaten har andelen generelt sett økt siden 90-tallet.

Det er store forskjeller både mellom by og land og mellom generasjoner når det kommer til innvandringsspørsmål. Nesten 80 prosent av dem som er født etter 1990, mener innvandring er fordelaktig for landet, ifølge BT.

Kvinner er generelt litt mer positive til innvandring enn menn, og det samme er folk bosatt i byer og med høyere utdanning.