UNE kritiseres av MiRA-senteret om klageordning

Fakhra Salimi og MiRA-senteret mener UNE ikke gjør nok for asylsøkeres rettssikkerhet.
Forslagene til endringer i klageordningen i Utlendingsnemda (UNE) er utilstrekkelige, mener MiRA-senteret, som vil ha en topartsprosess.

I et innlegg i senterets nettsted vises det til at regjeringen har helt siden 2014 lovet å komme med endringer til klageordningen i UNE.

– Når forslagene nå endelig har kommet er MiRA-Senteret svært skuffet over hvor begrenset de er. I vår høringsuttalelse formidler vi at forslaget som nå er lagt frem faktisk unngår og ta tak i de gjennomgående problemstillingene som UNE har fått hard kritikk for. Hvorfor lytter ikke Regjeringen til de mange aktørene som for lengst har sagt ifra og til utredninger og rapporter som påpeker sviktende rettssikkerhet?

Ifølge senteret er fokuset igjen på innvandringsregulering. Nå foreslår man å innføre topartsprosess.

– Vår høringsuttalelse er positiv til at Regjeringen nå foreslår at flere asylsøkere skal få forklare seg muntlig. Slik gis flere mulighet til å imøtegå UNE’s argumenter og fremstilling av egen sak. MiRA-Senteret mener imidlertid at det er svært kritikkverdig at Regjeringen ikke gjør mer for å sikre full kontradiksjon og muntlig høring for flere. Slik som høringen tar opp har innføringen av en topartsprosess blitt beskrevet av mange sentrale aktører som en viktig løsning på utfordringene i dagens klageordning.

Les hele innlegget