Kriminelle asylsøkere må straffes

Asylsøkere som selger narkotika kommer som regel raskt tilbake igjen, selv om de blir deportert fra Norge.
Asylsøkere som selger narkotika må sendes ut av Norge, skriver Dagbladet.
0Shares

– Her er det viktig med en opprydding i Oslo og at politiet hjelper dem som bor i byen. Vi ga politiet et redskap for å slå hardt ned på narkotikasalg. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke benytter dette redskapet, sier Bøhler til Dagbladet

I 2012 trådde hjemmelen i kraft om at personer som ikke har opphold i Norge kan ilegges meldeplikt og pålegg om å oppholde seg på et asylmottak utenfor Oslo.

Påtaleleder ved politiets utlendingsseksjon, Vegard Rødås, bekrefter at hjemmelen er lite brukt fordi den etter deres syn ikke er så effektiv. Han forteller at politiet heller bruker ressursene på varetektsfengsling og uttransport, melder Dagbladet.

Effekt i soning
– Utlendinger uten lovlig opphold kan også utvises av landet i lang tid. Straffen for å komme tilbake er nå kraftig hevet og politiet følger dette opp tett, sier Rødås til Dagbladet.

Han forklarer også til Dagbladet at varetektsfengsling fram til dom, soning i fengsel og uttransportering gir større effekt enn et pålegg om å holde seg på et asylmottak.