Ny rekordstrøm av migranter over Den engelske kanal


Foto: Mortadelo/ Wikipedia
Over 800 mennesker krysset i helgen den livsfarlige ruten fra Frankrike til Storbritannia over Den engelske kanal. Det er ny dagsrekord.

Det britiske innenriksdepartementet har gjentatte ganger lovet å gjøre ruten «utilgjengelig», og den nye strømmen er utvilsomt et nederlag for den britiske regjeringen.

I juli ble Storbritannia og Frankrike enige om et strengere vakthold langs kysten. Frankrike skal doble antallet politi som patruljerer strendene. De to landene øker også etterretningssamarbeidet og investerer i bedre teknologi for å kunne ta flere menneskesmuglere.

Samme dag stanset franske myndigheter 10 båter med totalt 193 mennesker.

Dermed var det altså over tusen mennesker som tok seg over eller forsøkte å ta seg over. Det er et svært høyt tall i løpet av en dag, og ny rekord.

I løpet av de siste åtte månedene er det til sammen registrert 12.500 migranter på denne ruten.

Den britiske kommandøren Dan O’Mahoney samarbeider med franskmennene for å sikre kanalen mot ulovlig trafikk. Han sier målet er å stanse bakmennene.

– Disse farlige overfartene fra trygge EU-land er helt unødvendige, og vi er fast bestemt på å ta bakmennene som står bak transporten, sier han ifølge BBC.

Flere måneder etter at han ble funnet, kom man fram til identiteten. Det var halvannet år gamle Artin Irannezhad fra Iran. Han forsvant etter at en overfylt båt med flyktninger og migranter hadde kantret i den engelske kanal 27. oktober i fjor.

Begge foreldrene, samt Artins to eldre søsken ble funnet døde i nærheten av forliset. Men den lille gutten var blitt tatt av bølgene og fraktet langt av sted. Men i motsetning til mange andre, ble han til slutt funnet.

Storbritannia, som forlot EU, er ikke lenger med i Dublin-samarbeidet.

Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse. En asylsøker kan kun få søknaden sin behandlet i ett av Dublin-landene.

Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til.

Storbritannia har ikke gått med på noen ordning for å erstatte Dublin III, noe som betyr at overføring av migranter som kommer over kanalen, er vanskelig, skriver BBC.

En ny lov, The Nationality and Borders Bill, er nå til behandling. Går den igjennom, vil det bety at migranter som kommer inn uten tillatelse, kan få opp til fire års fengsel.

De mener det eneste som kan stanse de livsfarlige båtturene, er å bedre rettighetene til å søke asyl på lovlig vis.