USAs høyesterett vil ikke avvise krav om venting i Mexico

USAs Høyesterett vil ikke avvise krav om at asylsøkere må vente i Mexico.
Foto: Phil Roeder
USAs øverste domstol har avvist et forsøk fra regjeringen på å stanse et pålegg om å gjeninnføre et krav om at asylsøkere må vente i Mexico.

En føderal dommer i Texas kom med pålegget om å gjeninnføre ordningen som er kjent som «Forbli i Mexico». Den ble innført i Trumps presidentperiode og pålegger asylsøkere som kommer sørfra å bli igjen i Mexico mens søknaden behandles.

Dommeren aksepterte ikke Biden-administrasjonens begjæring om å sette kjennelsen på vent mens den ble behandlet videre i rettssystemet. Regjeringen vant heller ikke fram i ankedomstolen.

Nå har høyesterett behandlet begjæringen, og heller ikke de vil overstyre dommeren i Texas. Med seks mot tre stemmer sier høyesterett at regjeringen trolig brøt loven og ikke sørget for en forsvarlig prosess da de forsøkte å trekke tilbake asylbestemmelsen. De tre liberale dommerne tok dissens.

Det er ikke klart hvor mange som blir berørt av beslutningen eller hvor raskt. Kjennelsen fra den lavere domstolen pålegger regjeringen å «handle i god tro» for å gjeninnføre venteordningen.

Kritikere av ordningen sier den fratar folk retten de har til å søke beskyttelse i USA og tvinger dem til å vente i utrygge grensebyer på mexicansk side.