Ny Qatar-rapport fra Amnesty før fotball-VM

Fotball-VM i Qatar skal holdes neste år. Utdelingen har vært sterkt kritisert grunnet landets behandling av arbeidsinnvandrere.
Foto: Flickr.com
Sju av ti dødsfall blant migrantarbeidere i Qatar mangler en troverdig forklaring, skriver Amnesty i en rapport 15 måneder før landet arrangerer fotball-VM.
438Shares

Amnesty mener myndighetene i Qatar ikke gjør nok for granske dødsfallene og finne ut hva som ligger bak. På en rekke dødsattester organisasjonen har sett nærmere på, er dødsårsaken oppgitt som hjertesvikt eller åndedrettssvikt som skyldes naturlige eller uspesifiserte årsaker.

– Dette er fraser som ikke hører hjemme på en dødsattest uten nærmere forklaring om den underliggende årsaken. Til syvende og sist dør alle av at hjertet eller pusten stanser, så disse opplysningen alene er uten mening. «Naturlige årsaker» er ikke en tilstrekkelig forklaring, sier David Bailey til Amnesty International. Han er patolog og medlem Verdens helseorganisasjons arbeidsgruppe for dødsattester.

– Dette understreker at dette egentlig er sunne mennesker som ender opp med å dø, sier han.

Han sier de pårørende blir sittende igjen uten å få vite hvorfor en av deres kjære er død, samtidig som de mister en viktig inntektskilde. Ifølge rapporten er det ofte kolleger som må melde fra til de pårørende om dødsfall fordi arbeidsgiverne ikke gjør det selv.

– I motsetning til det Amnesty rapporterer, er skade- og dødelighetsstatistikken som Qatar benytter i tråd med internasjonal praksis og de har satt en ny standard for regionen. At Amnesty insisterer på at Qatar skal strekke seg lengre enn dette mangler sidestykke, sier talsmannen.

– Qatar vil ikke la seg påvirke av organisasjoner som ønsker å diskreditere fremskrittene vi har gjort.

Amnesty mener myndighetene i Qatar må opprette en spesialgruppe til å etterforske dødsfall blant arbeiderne. De krever også at de etterlatte får erstatning. I tillegg mener Amnesty at myndigheten i Qatar må beskytte migrantarbeider mot ekstrem varm e, blant annet ved å ha påbudte pauser i arbeidet.