Internasjonalt samarbeid kan gi lavere frafall

Flest jenter: tall fra UiO konkluderer med at det er flest jenter ved Universitetet i Oslo. Dette gjelder også blant minoritetselevene
Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring. Deltakelse i internasjonalt samarbeid kan bidra til å øke gjennomføringen, viser flere studier. 
0Shares

Frafall i videregående opplæring er et stort personlig og samfunnsmessig problem. Samtidig er det påvist klare sammenhenger mellom skolefrafall og arbeidsledighet, helseproblemer, sosiale problemer og kriminalitet senere i livet.

Ulike undersøkelser peker på en serie positive følger av internasjonalt utdanning- og ungdomssamarbeid, både faglig, språklig, sosialt og personlig. Men et slikt samarbeid kan også bidra til lavere frafall i skolen, skriver Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) på sine hjemmesider.

– Vi i SIU og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) oppfordrer derfor til økt norsk deltakelse i Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020, heter det i presseuttalelsen.

Kilde til motivasjon
Studiene viser at å ha et internasjonalt samarbeid gir stort læringsutbytte. Et overveldende flertall av spurte elever mener slkikt samarbeid også styrker lærerens kompetanse, faglige repertoar og motivasjon.

– Elevenes læringsutbytte er enda høyere. Internasjonalisering styrker elevenes motivasjon og læring, men også det sosiale miljøet blant elevene.

FAKTA

Kun 69 prosent av de som startet på videregående i 2007, hadde fullført i løpet av fem år, ifølge tall fra SSB. Tallet har vært stabilt i 20 år. Frafall er et stort personlig og samfunnsmessig problem.
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar fullt og helt i programmet.

Årlig vil tusenvis av norske barn, ungdom, studenter, ungdomsarbeidere og skoleansatte delta i Erasmus+, som er den i særklasse største ordningen for internasjonalt samarbeid på utdannings- og ungdomsfeltet som Norge deltar i.

Senter for internasjonalisering (SIU) er norsk nasjonalkontor for Erasmus+ utdanning og idrett. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalkontor for Erasmus+ ungdom.