Flere flyktninger til kommunene i Telemark

 
Foto: Jarle Vines
Kommunene i Telemark må ta imot 1510 flyktninger de neste tre årene. Hittil har Telemarks kommunene vedtatt og ta imot tilsammen 1002 flyktninger.

NRK skriver at Notodden er en av få kommuner i Telemark som har vedtatt å følge annmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kommunesektorens organisasjon om å ta imot flyktninger de neste 3 årene.

Ordfører i Notodden Jørn Christensen (bildet) sier til NRK at sannsynligheten er liten for at de tar imot flere flyktninger enn det tallet de allerede ha vedtatt.

– Jeg tror det blir vanskelig å ta imot mer enn 45 flyktninger, sier han til NRK.

Christensen sier til NRK at i debatten i kommunestyret har spørsmålet om et desentralisert asylmottak kommet opp.

– Kommunen vil ikke klare å håndtere mer enn det politikerne har sagt ja til, sier ordføreren til NRK.