Mange adoptivbarn har psykiske vansker i oppveksten

Norske adoptivbarn opplever ofte atterds- og psykiske vansker, ifølge FHI.
Foto: Unsplash
En ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at tre av fire adoptivforeldre oppgir at deres barn har hatt psykiske vansker eller helseutfordringer.
50Shares

De mest utbredte vanskene er atferdsproblemer, psykiske vansker, lese- og skrivevansker, sosiale vansker og tilknytningsforstyrrelser, skriver FHI.

39 prosent av foreldrene oppgir at barna ikke har noen vansker i dag. Andelen som fortsatt oppgir tydelige eller alvorlige vansker, er allikevel helt oppe på 29 prosent.

Mange av adoptivforeldrene oppgir også at de ikke har fått nok hjelp fra helsevesenet og andre offentlige instanser. Mange mener adoptivbarn har unike utfordringer som krever spesielle kunnskaper, som ofte mangler. Norge er i dag det eneste landet i Skandinavia som ikke har et adopsjonsfaglig tilbud til familier etter at de har fått adoptivbarn.

Det er til sammen 2.105 adoptivfamilier som har svart ja til å delta i undersøkelsen. Alle familier som adopterte barn fra Norge eller utlandet mellom 2003 og 2010 ble invitert.