Ny app skal hindre tvangsekteskap

 
Foto: imdi.no
Regjeringen går nye veier for å bekjempe tvangsekteskap. Nå skal en app gjøre det lettere for unge å få hjelp.
0Shares

«#meg» heter applikasjonen som ble lansert på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) onsdag. Programmet for smarttelefoner og datamaskiner skal videreutvikles, men en førsteutgave er hasteprodusert for å kunne lanseres før skolenes sommerferie.

– Å være til stede der barn og ungdommer er, på sosiale medier, er et viktig tiltak for å bekjempe tvangsekteskap. Nå går vi inn i en tid der enkelte unge gruer seg til sommeren, og da må vi være på de arenaene ungdommen er, sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til VGNett.

Sommeren = faresesongen
Sommerferien er ifølge Røde Kors høysesong for tvangsekteskap, og håpet er at den nylanserte appen skal gjøre terskelen for å ta kontakt lavere for unge. 

Ubah A. Aden, minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forteller utrop.no at intensjonen med appen er å bistå ungdommer som er i fare enten for tvagsgifting eller for å bli etterlatt i utlandet.

– Forhåpentlig bidrar til å avverge tvangsekteskap samt informasjon om hvor man kan henvende seg for å få råd eller hjelp. Appen kan brukes både i Norge og i utlandet. Slik jeg har oppfattet er dagens unge IT-fascinerte mennesker. Flesteparten har kanskje tilgang til smarttelefon og kan dermed informere og markedsføre appen til hverandre.

Videre sier hun at et viktig formål med appen er å gjøre hjelpen så nært som mulig til ungdommene som er i vanskelig situasjon.

– Terskelen for å be hjelp skal ikke være høy. For første gang lanserer man i Norge en slik app, så utviklingspotensialet ligger i fremtiden. Vi håper at appen blir godt kjent på skoler og i områder hvor ungdommene befinner seg. 

FAKTA

Om #meg (uttalt hæsj-meg)

#meg er en app for ungdom som er i fare for eller som blir utsatt for tvangsekteskap. I Norge og i utlandet.

Lanseres på alle digitale plattformer og passer for alle typer mobiler og finnes i appstore.  App’en gir informasjon til ungdom, via et hjelpemiddel, slik at hjelpen er nær hele tiden.

#meg er laget for aldersgruppen 12 – 20 år. Her kan de enkelt finne ut hvordan de kan få hjelp, hvordan de kan hjelpe en venn de er bekymret for, hvem de kan kontakte, og hvilke forberedelser de bør gjøre hvis de mener de er i fare for å bli tvangsgiftet, enten de er i Norge eller i utlandet.

#meg gir enkel og nyttig informasjon og gode råd for ungdom i faresonen for tvangsekteskap. Inkludert telefonnummer til politi, barnevernvakt og andre man kan få hjelp fra – blant dem ambassadene våre i utlandet. Neste generasjon av app’en kan bli interaktiv (trolig først i 2015)