Fire av fem nye jobber til EØS-innvandrere

Industribedriften Vestas Casting beholdt innleide polakker og sa opp nordmenn. Firmaet mente de holdt ut bedre og hadde en god kvalitet på jobben
Foto: flickr.com
Sysselsettingen i Norge økte med 30.000 i fjor. Av disse var nesten 24.500 innvandrere, skriver Aftenposten.
0Shares

Tall Statistisk sentralbyrå (SSB) nettopp har lagt frem viser at sysselsettingen blant innvandrere økte med nær 24.500 i fjor, mens økningen var på drøyt 5.500 i resten av befolkningen. Tallene viser dermed at fire av fem nye jobber ble besatt av innvandrere i fjor.

SSB-tallene er basert på flere offentlige registre. Navs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret  og selvangivelsesregisteret, ble tatt med i bergningen.

Flest européere
62 prosent av de sysselsatte innvandrerne kom fra Europa. Polen, Sverige og Litauen topper listen over land.

Jobbveksten blant innvandrere i fjor var på linje med den gjennomsnittlige veksten de siste fem årene. Men oppsummert siden 2008 har dette skjedd:

* Antallet innvandrere med jobb i Norge økt med drøyt 117.000.
* Antallet i jobb i resten av befolkningen har falt med drøyt 23.000.

Gjort det vanskeligere for ikke-vestlige
LO-økonom Liv Sannes sier de nye tallene viser at det forsatt er bra vekst i sysselsettingen samlet sett. Samtidig gir dette også nye utfordringer.

– Vi vet fra en rekke analyser at den store arbeidsinnvandringen har gjort det vanskeligere for utsatte grupper å få arbeid. Dette gjelder for eksempel ikke-vestlige innvandrere, ungdom og personer med lav kompetanse.