– Norge og Europa må relokalisere barna i flyktningleirene

Redd Barna, Evakuer barna fra Moria nå og SOS Barnebyer kommer med felles krav til norske myndigheter ett år etter Moriabrannen.

– Vi har ikke lov å glemme barna i nye Moria og de andre flyktningleirene. Disse barna har rett på et meningsfullt liv i trygghet og å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Barna befinner seg på europeisk jord, og Norge og Europa må finne løsninger for dem, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Norge har relokalisert 50 flyktninger fra greske leire, men situasjonen for barn i de greske leirene er fortsatt forferdelig, påpeker Redd Barna, Evakuer barna fra Moria nå og SOS Barnebyer. 

I Moria 2-leiren, som ble satt opp etter brannen, er det på mange måter verre enn i den forrige. Den nye leiren ligger svært nær sjøen, på et tidligere militært område som utsetter barn og familier for risiko for blyforgiftning. I sommer var det til tider 50 varmegrader i området, og nå når høsten kommer er leiren utsatt for stormer på grunn av nærheten til havet. Det er åpenbart at dette ikke er et sted der barn kan bo, og Norge må nå ta et mye større ansvar for å bidra til å relokalisere barn og barnefamilier fra greske leire. 50 er fortsatt ikke nok, sier Lange.

Har ingen trygghet

Flyktningleirene er ikke lenger like overfylte, men det er et stort problem og brudd på barns rettigheter at barna blir boende der på ubestemt tid, at de fleste ikke har tilgang på utdanning, at de mangler trygge steder å leke og sove og at det er stenge restriksjoner for hvor de kan bevege seg.

Barnepsykolog og talsperson Katrin Glatz Brubakk i Evakuer barna fra Moria var i leiren og behandlet mange av disse barna i vår. Hun sier at mange av dem nå har mistet håpet om en fremtid.  

Sperret inne bak piggtrådgjerder og med væpnede vakter mister de barndommen. De har ingen skolegang, ingen lekeplass og ingen trygghet. Det er forstemmende at Europa ikke bare lar det skje, men har dette som foretrukket behandling av barn på flukt. De kan ikke påføres mer lidelse nå. De må evakueres, sier Brubakk.

SOS Barnebyer mener myndighetene i Hellas og Europa lever som om flyktningene ikke finnes.  

– Dette er vårt felles ansvar. Leirene huser traumatiserte mennesker i fortvilte sitasjoner. SOS – barnebyer møter traumatiserte familier hver dag, både på Lesvos og fastlandet. Vi vet at noe av det viktigste vi gjør for å ivareta barnas mentale helse, er å sørge for at de får en pause fra hverdagen i sentrene våre, et sted hvor de kan leke, lære og opprettholde og skape en følelse av normalitet, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS- barnebyer.