Udir ser positivt på forslag, men ønsker å utrede ytterligere.
Foto: Association of American Universities
Dette er viktige problemstillinger som trenger ytterligere utredning, skriver Hedda Birgitte Huse i dette tilsvaret.
60Shares

I et Utrop-innlegg den 30. august i år, av fire lektorer i den videregående skolen oppfordres det til å frita minoritetsspråklige elever i Vg1 fra eksamen i engelsk – for å gi dem en reell sjanse til å fullføre videregående.

Vi synes disse lærerne løfter fram viktige problemstillinger når det gjelder engelskopplæring i videregående opplæring for elever som har lite forkunnskaper i engelsk. Vi følger dette opp, men ser at det er behov for å utrede nærmere hva som kan være gode tiltak overfor disse elevene. Vi ser det som positivt å få ulike innspill og forslag. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.