– Vi må gjøre grundig forarbeid før vi kan lande på en god, langsiktig løsning på hvordan kravene til engelskkunnskaper til nye nordmenn i videregående opplæring skal være, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Wikimedia Commons
Vi må ta høyde for hva som gir den beste løsningen for elever ved videregående skoler på sikt, skriver Hedda Birgitte Huse i dette tilsvaret.

[Red.anm: Saken:
Daniela Feistritzer og Elaine Gowie Fleischer poengterte i et Utrop-innlegg den 28. oktober at Utdanningsdirektoratet har unnlatt å ta ansvar for å sikre at nyankomne minoritetsspråklige elever i videregående skole ikke blir møtt med skyhøye krav for å bestå engelskundervisningen, når mange av dem aldri har hatt engelsk før. Ved ankomst til Norge har disse kun to år på å oppnå samme nivå i Engelsk som medelevene som har hatt ti års engelskundervisning i Norge. Den 5. november svarte Hedda Huse i Utdanningsdirektoratet (Udir) blant annet at skolene har frihet til å tilrettelegge undervisningen samt at det arbeides med mer kartlegging av problemstillingen. Til dette svarte Feistritzer og Gowie-Fleischer den 12. november at Udir utreder, men unnlater å handle.] 

– – –

Daniela Feistritzer og Elaine Gowie-Fleischer er ikke fornøyde med vårt svar om hva Udir gjør for å bedre situasjonen for nyankomne minoritetsspråklige elever som har lite eller ingen engelskopplæring fra tidligere. De skriver i Utrop den 12. november, i sitt tilsvar til oss at «Udir utreder i det uendelige, men unnlater å handle». De er tydelige på at løsningen er en ny læreplan i engelsk som skal gjelde for elever med kort botid i Norge.

– Vi setter pris på utålmodigheten

I likhet med dem, ser vi også utfordringene og ønsker å bidra til å bedre situasjonen for disse elevene. Vi har også forståelse for at de synes saksbehandlingen er for langsom og at prosessen tar lang tid. Tiltakene de foreslår er relevante, og ligner på forslag vi fikk som et resultat av spørreundersøkelsen vi har gjennomført. 

Det har imidlertid kommet opp flere ulike forslag. Vi ønsker derfor ikke å lande på hva som er aktuelle tiltak før vi har utredet fordeler og ulemper med de ulike alternativene og mulige konsekvenser de vil kunne få. Det mener vi vil gi beste løsning på lang sikt.

Vi setter også pris på den utålmodigheten de viser, på vegne av en viktig gruppe elever.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.