coronavirus, kina
Fra og med onsdag 22. november kl 8 blir den gamle legevakten stengt klokken etter å ha vært i drift i 120 år.
Foto: Pixaby
Legevakten i Oslo flytter til nybygg like ved Sinsenkrysset nær Aker sykehus.

Den nye legevakten har kostet tre milliarder kroner. I Oslo er det 850 000 mennesker som kommer til å ha nytte av legevakten. Fra og med onsdag 22. november kl 8 blir den gamle legevakten stengt klokken etter å ha vært i drift i 120 år. Samtidig står flere hundre leger, sykepleiere og annet helsepersonell klare når den nye legevakten åpnes med snorklipp.

Ingvild Kjerkol (Ap) en omvisning i lokalene, sammen med helsebyråd i Oslo, Saliba Andreas Korkunc (H).

– Oslo-regionen stiller i en særstilling når det gjelder tilgangen på fagfolk, og det vi nå gjør med Oslo storbylegevakt og nye Oslo universitetssykehus, er jo for å samle og bruke ressursene bedre slik at også fagfolk blir tilgjengelig i andre deler av landet, sier Kjerkol.

fungerer som et frittstående helsetilbud uten å være en del av et sykehus. Bare i Bergen og i Genève har de samme ordning.

Måtte bygge pandemidør

Med egne soner for pasienter som har tatt overdoser, psykiatrisk akuttmottak og overgrepsmottak og et eget område for mottak av barn er den nye legevakten bedre rustet til å ta imot brukere med ulike behov.

Bygget ble oppført under koronapandemien. I all hast fikk de endret tegningene og laget en egen pandemiinngang og inngang til infeksjonsavdelingen i den nye legevakten for å være beredt til neste pandemi.

Om lag 600 mennesker, hvorav 200 fulltidsstillinger knyttet til legevakten, vil ha sitt daglige virke i den nye bygningen.