Minoritetsspråklige elever med lite eller ingen engelskopplæring før vgs bør inntil videre få fritak fra eksemen i engelsk i sitt første skoleår ved videregående.
Foto: CampusFrance
Vi engelsklærere ønsker fritak fra eksamen i vg1 engelsk for minoritetsspråklige elever som mangler forkunnskaper i engelsk, skriver fire lektorer i den videregående skolen.

Skribentene bak oppropet

Elaine Gowie-Fleischer, leder for English Teacher Network (Facebookgruppe for engelsklærere i vgs) og lektor ved Nadderud vgs.


Eva Bergmo Pettersen, lektor ved Oslo voksenopplæring Rosenhof, avdeling vgs.


Anna Oxaal Kaasen, lektor ved Bjertnes vgs.


Daniela Feistritzer, lektor ved Porsgrunn vgs.

Vi fire lektorer ønsker å komme med et konkret innspill til en midlertidig løsning for minoritetsspråklige elever som helt eller delvis mangler forkunnskaper i engelsk når de begynner på videregående skole (vgs). 

Hensikten med denne midlertidige løsningen er å forbedre elevenes muligheter til å fullføre videregående skole mens en ny, tilpasset læreplan i faget utarbeides. Dette forslaget kan bidra til oppfølgingsarbeidet med Fullføringsreformen. Vi har ingen tid å miste, og med den nye Fullføringsreformen synes vi det er viktig at også disse elevene får realistiske mål å strekke seg etter og bedre fremtidsmuligheter.

Vårt forslag til en midlertidig løsning er at minoritetsspråklige elever med lite eller ingen engelskopplæring før vgs får fritak fra eksamen i vg1 engelsk skoleåret 2021/2022.

Som engelsklærere har vi over tid sett at vg1-engelsk er faget som hindrer minoritetsspråklige elever som mangler opplæring i faget før vgs i å få vitnemål. Erfaringen fra skoleåret som gikk var at når eksamen var avlyst fikk lærerne for disse elevene mulighet til å jobbe videre med helhetlig underveisvurdering av elevenes kompetanse frem til standpunkt. Fritak fra engelskeksamen vil bety at disse elevene kommer nærmere å få vitnemål mens vi utarbeider en tilpasset læreplan i faget (jf. Oppropet 21/4/2021), fordi det vil gi mer rom til underveisvurdering, samarbeid og planlegging.

Vi tror dermed at vårt forslag til en midlertidig løsning vil bidra til konstruktivt arbeid med oppfølging av Fullføringsreformen og en tilpasset læreplan for elever med lite eller ingen engelskopplæring før vgs.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.