Halvparten av koronapasientene i Norge født i utlandet

Lav vaksinedekning i enkelte innvandrergrupper kan føre til flere innlagte korona-pasienter.
Andelen utenlandskfødte pasienter med korona stiger nok en gang kraftig. De fleste er ikke fullvaksinerte.

Til sammen er 252 pasienter blitt innlagt med covid-19 i Norge fra juli og frem til nå. 49,6 prosent av dem, 125 pasienter, er født i utlandet, skriver Aftenposten.

Sju av ti pasienter som ble lagt inn i forrige uke, var ikke fullvaksinert.

Andelen fullvaksinerte er 36,4 prosent blant somaliere i Norge, mens irakere ligger på 37,9 prosent. Blant norsk-pakistanere er 62,2 prosent fullvaksinert og vel 85 prosent har fått første dose.

Til sammenligning er 80,1 prosent av befolkningen født i Norge fullvaksinert.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det flere forklaringer på den lave vaksinedekningen. Frykten for bivirkninger av vaksiner er større i flere innvandrergrupper og mange innvandrere har ikke fastlege.

Flere kommuner forteller dessuten at det er vanskelig å finne innvandrere som er registrert bosatt i Norge.

Fredag var 116 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tolv flere enn dagen før. 35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 17 på respirator.