Asma Jahangir til Norge

 
Foto: Wikimedia Commons
Pakistansk menneskerettighetsforkjemper kommer til Oslo i morgen for å motta Stefanusprisen.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Jahangir (bildet) har viet livet sitt til å jobbe for rettighetene til religiøse minoriteter, kvinner og barn i Pakistan. Hun har også vært er en sterk kritiker av Pakistans diskriminerende blasfemilover og av tvangskonvertering. 

Jahangir vil bli overrakt prisen under et eget prisarrangement i Oslo 2. september. Mens hun er i Norge vil hun også delta på et åpent seminar; treffe det pakistanske miljøet i Oslo og ha møter med embetsverk, politikere og menneskerettighetsmiljøet. 

Asma Jahangir sier at hun er beæret over å motta Stefanusprisen for 2014, og kommenterer:

– Religions- og trosfrihet er en nøkkel til å bygge en global, demokratisk kultur, sier hun til nettstedet stefanus.no.

Komiteens begrunnelse for å tildele Jahangir Stefanusprisen:

– Jahangir har jobbet for menneskerettigheter og trosfrihet i over 40 år.

– Hun er en av få som tør å stå opp mot de beryktede blasfemilovene og Hudood-forordningene i Pakistan.

– Hun har hjulpet mange kristne og andre religiøse minoriteter i Pakistan, både gjennom sine internasjonale verv og sin advokatpraksis i Pakistan.

– Hun gjorde en solid innsats i vervet som FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet (2004-2010).

– Hun har gjort en uvurderlig innsats for barn og kvinners rettigheter i Pakistan.

– Med muslimsk bakgrunn risikerer hun mye ved å engasjere seg så sterkt for diskriminerte og forfulgte religiøse minoriteter i sitt hjemland.

– Gjennom sin advokatpraksis har hun styrket rettssikkerheten for utsatte grupper som religiøse minoriteter, barn og kvinner.

– Hun har kjempet mot et internasjonalt forbud mot fornærmelse av religion og religiøse følelser.

– Ved å gi prisen til Asma Jahangir ønsker komiteen å løfte frem og styrke krefter i det pakistanske samfunnet som fremmer grunnleggende menneskerettigheter, herunder trosfriheten.