Fagforeninger viktige for integreringen

Sammen mot rasisme: LO arrangerer en stor markering mot rasisme og for mangfold den 30. november
Foto: Fagforbundet
Arbeidsplassen er en viktig integreringsarena, og fagforeninger er et viktig integreringsverktøy. Kanskje det aller viktigste.
Eddie Whyte, landstyremedlem i Fagforbundet
Latest posts by Eddie Whyte, landstyremedlem i Fagforbundet (see all)

Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 320 000 medlemmer. Forbundets handlingsplan, prinsipprogram, strategiplan og vedtekter er gjennomsyret av gode synspunkter om et inkluderende samfunn. Det står tydelig å lese at arbeid mot diskriminering og rasisme er et prioritert område. Vi har forpliktet oss og vi må jobbe kontinuerlig for å oppfylle våre forpliktelser.

Så langt tilbake som i november 2010 vedtok forbundsstyret å opprette et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. En egen arbeidsgruppe ble nylig valgt til å koordinere nettverket. Arbeidsgruppen ble valgt da nettverket var samlet på Fagforbundets hovedkvarter i Oslo før sommerferien. Samlingen var den andre for nettverket som skal bestå av én representant fra hvert fylke utpekt av fylkeskretsen. 12 fylker er allerede med. De andre fylkene er i gang med å finne representanter. Det bør være en enkel sak. Vi er jo landets største forbund og stadig flere av oss har minoritetsbakgrunn.

Logisk utvikling
Nettverket er ikke opprettet for syns skyld eller for å tilfredsstille et byråkratisk behov for å nedsette enda et utvalg for å vise handlekraft. Det er en logisk, organisatorisk utvikling. Likestilling for kvinner hadde aldri kommet så langt dersom kvinnenettverkene aldri hadde eksistert. Når vi vil vite mer om behovene til våre renholdere, samler vi dem til et møte. Skal vi verve flere sykepleiere, samler vi dem og spør hva de er opptatt av. Og når vi vil jobbe målrettet med likestilling og inkludering, ber vi selvfølgelig om innspill og råd fra våre medlemmer som selv har minoritetsbakgrunn.

Å forebygge og redusere angsten for det som er “annerledes” er en viktig del av å bygge en inkluderende fagbevegelse.

Tre fronter
Nettverket består pr i dag av 12 ivrige tillitsvalgte som vil iverksette forbundsstyrets vedtak om mangfold og inkludering i Fagforbundet. Ja, vi skal utarbeide en handlingsplan, men vi skal sammen sørge for reell handling både i eget forbund og i samfunnet for øvrig. Jobben med å skape et fellesskap som inkluderer alle, må gjøres på tre fronter – på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og også innenfor egen organisasjon.

Sammen skal vi sørge for handling. Blant sakene som prioriteres høyest i arbeidsgruppen, er en egen flerkulturell handlingsplan, alliansebygging med innvandrerorganisasjoner og skolering av både nåværende og fremtidige tillitsvalgte. Og vi er nødt til å ta anklager om etnisk diskriminering i arbeidslivet på alvor.

Ta diskriminering på alvor
For å kunne gjøre dette er vi avhengige av en generell kompetanseheving for våre tillitsvalgte som jobber direkte mot medlemmene. De aller færreste har tilstrekkelig kunnskap om diskrimineringsmekanismer og hvordan vi skal håndtere dem i arbeidslivet. Det finnes nok eksempler og rapporter som indikerer at fagbevegelsens tillitsvalgte sliter med å ta rasisme og diskriminering på alvor. Dette må vi gjøre noe med.

Trenger innspill
Et annet konkret tiltak som nettverket er i gang med, er tipshefter for fagforeninger og fylkeskretser om hvordan de kan jobbe målrettet med å verve nye medlemmer og rekruttere flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Har du som leser dette forslag, er det bare å komme med dem. Vi trenger flere innspill, flere engasjerte medlemmer, og vi trenger flere rollemodeller eller forbilder som viser frem mangfoldet i forbundet.

Å forebygge og redusere angsten for det som er “annerledes” er en viktig del av å bygge en inkluderende fagbevegelse. Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid som bidrar til en positiv og åpen dialog om fremtidens fagbevegelse, må være et vesentlig satsingsområde for oss alle. Og det er viktig at det foregår på lokalplan i fagforeningene der medlemmene finnes.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for å høre mer om nettverkets arbeid – [email protected]