– Valgoppslutning påvirkes av Oslo-demografi

Velgerne i Oslo er blitt for unge og mangfoldige til at Frp kan gjøre et godt valg, hevder Christian Tybring Gjedde.
Oppslutningen om FrP i hovedstaden har gått gradvis nedover siste årene, innrømmer gjenvalgte Christian Tybring-Gjedde.
515Shares

Tybring-Gjedde ble gjenvalgt for en ny periode i Oslo, samtidig som oppslutningen rundt Frp i hovedstaden faller ned til seks prosent, noe som er partiets svakeste resultat på lenge.

Frp-politikeren skriver på Facebook det kan skyldes flere forhold:

Noen vil sikkert mene at vi ikke har godt nok mannskap og det respekterer jeg. Sannheten er uansett mer komplisert. Oslo er i dag en helt annerledes by enn for kun for 30 år siden. Innvandringen fra Afrika og Asia har bidratt til store demografiske endringer. Ideen om Oslo som en kulturell smeltedigel har oppildnet radikal ungdom til et skråsikkert syn på svært krevende politiske problemstillinger. Lærere og mediene har hjulpet dem på veien. Historien om at menneskeskapte klimaendringer vil gjøre jorden ulevelig innen få år har også fått et godt fotfeste blant unge i hovedstaden. Verdiskaping, økonomisk bærekraft, arbeidsplasser, nasjonalfølelse og hardt arbeid er fjernt fra livet som leves av mange unge i Oslo. Da faller lett FrPs budskap igjennom.

Lokallag i trøbbel

Oslo Frp beskrives av Tybring-Gjedde som “et flaggsskip”, men har samtidig hatt store interne stridigheter.

I fjor høst ble leder Geir Ugland Jacobsen ekskludert av partiet og lokallaget i Oslo satt under administrasjon av partiledelsen.

Oslo-partiet hadde blant annet vedtatt en resolusjon om å gjøre Frp til et «patriotisk fyrtårn», og ville at partiet skulle være et «nasjonalkonservativt parti».

Velgergruppene en av flere faktorer

Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier til Utrop at han er til en viss grad enig i Tybring-Gjeddes utspill.

Forsker i ISF, Johannes Bergh, sier Oslo Frp må selv ta ansvaret for et svak valg
Foto : Pressebilde

Tybring-Gjedde sier for såvidt sant at demografi kan ha noe å si og forklare valgresultatet. Studenter, unge og innvandrere er velgergrupper som dominerer i Oslo. Samtidig er ikke dette hele forklaringen. Oslo Frp må ta noe av skylden selv for at de gjør det dårlig, selv om han har et poeng.

Nyere analyser viser samtidig at Oslo har blitt mer venstreorientert?

Ja, det stemmer, og stemmene har spesielt gått i retning mot de mindre partiene på venstresiden, som Rødt, MDG og SV, som gjør det spesielt godt blant unge velgere, og unge velgere med innvandrerbakgrunn

Høyredreining og saksprofil

Velgerflukten fra Oslo Frp kan også ha noe å si med høyredreiningen som Oslo Frp opplevde i årene før valget.

Oslo Frp har fått en annen profil enn f. eks. lokallaget i Møre og Romsdal, hvor man har sine beste valgresultater. Ofte har det handlet mye om sakene man er opptatt av, som utvikling av næringsliv i flere av distriktslokallagene. Høyredreining kan tolkes ulikt, for noen kan det være negativt, mens for andre kan det være positivt.

Vil Oslo Frp kunne øke oppslutningen om fire år, eller gjøre et svakere resultat?

For meg er det vanskelig å si hvordan det kan gå. Vi så at FpU gjorde et godt skolevalg, og at Frp hentet inn stemmer under valget, selv om de gikk klart ned fra 2017. Et Frp i opposisjon kan gjøre det bedre, og dette kan eventuelt føre til et bedre Oslo-resultat om fire år.