– Skal ha brukt ulovlig arbeidskraft

Her, hos Politiets Utlendingsenhet (PU), skulle den nå tiltalte overbetjenten ha vært et forbildefigur
Foto: Claudio Castello
En kvinnelig politibetjent i Politiets utlendingsenhet (PU) er tiltalt for ulovlig bruk av en utenlandsk arbeidskraft 

Ifølge VGNett har politioverbetjenten ansvaret for pågripelser og uttransporteringer av personer som har fått avslag på asylsøknad eller som oppholder seg ulovlig i landet. Overbetjenten skal ha flere års fartstid i enheten.

Tiltalen mot politikvinnen er tatt ut av sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus. Overbetjenten selv er også tiltalt for å ha gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven.

Saken ble rullet opp av politiet i Asker og Bærum politidistrikt vinteren 2013. Politiet hadde allerede da fått rettens kjennelse til å foreta en hemmelig ransaking av hjemmet til den siktede. Innledningsvis var den tiltalte politioverbetjenten tiltalt for menneskehandel, noe som ikke holdt helt frem til tiltale.

– Nederlag for Spesialenheten
Kvinnens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier saken er et nederlag for Spesialenheten.

– Siktelsen for menneskehandel har vært svært ødeleggende for min klients helse og for hennes arbeid i politiet. Det er en lettelse for henne at Spesialenheten ikke lenger mistenker henne for det, men saksbehandlingstiden for å komme dit har vært ekstremt lang, sier Larsen til VGNett.