Jehovas vitner anker sak om eksklusjon av medlem til Høyesterett

Jehovas vitner anker eksklusjonssak helt frem til Høyesterett.
Jehovas vitner anker til Høyesterett etter lagmannsrettens avgjørelse om at Gry Helen Nygård ble urettmessig ekskludert fra trossamfunnet.

Det er over tre år siden Jehovas vitner ekskluderte Nygård for seksuell umoral.

Etter å ha lidd nederlag i Follo tingrett, vant hun fram i Borgarting lagmannsrett. Retten konkluderte med at domsutvalgets beslutning om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – i 2018 var ugyldig. Nygård hevder hun ble utsatt for overgrep.

Nå bekrefter Jehovas vitner til Vårt Land at de anker saken til Høyesterett.

Nygård har tilhørt Jehovas vitner siden hun var 16 år gammel. Fra det øyeblikket utstøtelsen var et faktum, opphørte all kontakt med venner, hennes egne barn og øvrig familie i trossamfunnet.

I lagmannsretten ble Jehovas vitner – Ski menighet dømt til å dekke Nygårds sakskostnader på til sammen nesten 900.000 kroner. I tillegg ble trossamfunnet dømt til å betale henne 100.000 kroner.