Reagerer sterkt på Gulatis uttalelse

 
Foto: frp.no
Statssekretær Himanshu Gulati i Justisdepartementet feilinformerer om lengeværende asylbarn. Det er ikke riktig at lengeværende barn som tvangsreturneres til Afghanistan etter mange år i Norge, har saker som er «avgjort», mener NOAS.
0Shares

I et intervju sier Gulati at lengeværende barn fra Afghanistan kan sendes ut fordi de har fått sine saker behandlet og avgjort. Gulati hevder det uansett ikke ville spille noen rolle for disse barna at det pågår et sluttarbeid med bestemmelser som bedre vil ivareta hensynet til barnas beste i utlendingsloven.

NOAS mener Gulati enten bevisst eller ubevisst desinformerer.

– Det er enten grovt misvisende eller skremmende kunnskapsløst av statssekretær Himnshu Gulati å framstille det som om tvangsutsending av lengeværende barn skjer fordi barnas saker er behandlet og avgjort, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Regjeringen har slått fast at hensynet til de lengeværende barnas beste skal tillegges større vekt. En regelendring som skal sikre dette har akkurat vært på høring. I asylavtalen med Venstre og KrF har Frp og Høyre akseptert at det skal legges mer vekt på lengeværende barns tilknytning til Norge, og at  terskelen for opphold skal senkes.

– Når Gulati framstiller det som disse barnas saker er behandlet og avgjort, snakker han mot bedre vitende. Det som er behandlet og avgjort, er at foreldrene ikke får beskyttelse i Norge. Det som ikke er avgjort, er om norske myndigheter skal gi barna opphold på grunnlag av barnas egen situasjon og tilknytning til Norge, mener NOAS.

De barna som regjeringen nå sender ut av Norge, får ikke mulighet til å få prøvet sin sak om opphold etter det nye regelverket som regjeringen har varslet at den vil innføre. Familiene sendes ut med tvang, selv om flere av dem har bodd i Norge i mer enn fire og et halvt år og har minst ett års skolegang – det vil si en tilknytning som etter tidligere praksis har vært tilstrekkelig til å få opphold, skriver NOAS i en uttalelse.