Nepalske kvinner i prostitusjon i India

0Shares

Doktor avhandlingen omfatter kvinner med ulik kastetilhørighet, som selger seksuelle tjenester på det lokale
markedet.

Dette er en mindre kjent gruppe nepalesiske prostituerte, og blir sosialt isolert og utsatt for forfølgelse av politiet, til tross for at prostitusjon ikke er forbudt ifølge nepalesisk lovverk.

Utover begrensede kartleggingsundersøkelser i tilknytning til spesifikke helsespørsmål, forligger det ingen studier om denne kategorien av nepalesiske kvinner.

Avhandlingen tar for seg kulturelle forestillinger og praksiser som kan belyse noe av bakgrunnen for måten disse kvinnene blir behandlet på. Kvinnene forteller om prosessene som har ført dem til sexmarkedet, og deres egne drømmer, prioriteringer og anliggender.

Selv om handlingsrommet er begrenset og de lever under en konstant trussel om vold, argumenterer avhandlingen for at disse kvinnene er involvert i intense forsøk på å oppnå en større innflytelse over sine liv.

Kampen for verdighet gjennomsyrer svært mye av det de sier og gjør, selv om denne kampen til tider driver dem ut i handlinger som sementerer en kriminell identitet og forsterker politiets grep om dem, eller gjennomføringen av regelrette angrep på egne kropper, skriver Kristvik.

Sted: Ragnar Frisch’ auditorium (Ullevål kino).

Dato/tid: Fredag 8. november, kl. 13.15