Haram tar pulsen på tilflytterne

 
Foto: Meltwater Press
Haram kommune har, som en av sannsynligvis svært få kommuner, gjennomført en omfattende undersøkelse blant kommunens arbeidsinnvandrere.
0Shares

Industrikommunen Haram har i overkant av 9000 innbyggere. Av disse er 14 % innvandrere fra 60 ulike land. I tilknytning til Bulystprosjektet Integrering i Haram, gjør nå kommunen omfattende grep for å sikre at det er godt å være innvandrer i Haram.

For å få et inntrykk av situasjonen for tilflytterne, ble det i juni gjennomført en behovsanalyse blant utenlandske tilflyttere i Haram kommune. Analysen avdekket blant annet informasjonsbehovet og utfordringer for tilflytterne før, underveis og etter at de flyttet til Haram.

Therese Breen Brudevoll (bildet), prosjektleder i Bulystprosjektet, mener en slik undersøkelse gir verdifull kunnskap for kommunen.

– Temaet og ulike problemstillinger knyttet til integrering i kommune-Norge er svært samfunnsaktuelt nå, særlig i en industrikommune som Haram. Likevel finnes det lite tilgjengelig dokumentasjon som forteller noe om informasjonsbehovet til denne befolkningsgruppen, og det ville vi gjøre noe med, forteller i pressemeldingen.

Er på riktig vei
Utfordringene som viser seg å gå igjen for denne befolkningsgruppen dreier seg mye om å bli «fanget opp» i det norske systemet. Hvordan få fastlege, hvor finnes politiet, skoleplass til barna, og å få arbeid til ektefellen, var temaer som flere tok opp.

– Noe av det som var mest spennende med resultatet var at mange av de tiltakene arbeidsinnvandrerne mente vi kunne gjøre for å bedre kommunikasjonen mellom dem og kommunen, er tiltak vi også har tenkt på selv. Det gav oss en pekepinn om at vi er på riktig vei, forteller Brudevoll.

Rådmann i Haram kommune, Turid Hanken, er også svært positiv til arbeidet som er lagt ned i prosjektet.

– Som en stadig voksende kommune, med tilflyttere fra hele verden, er det helt naturlig at vi satser på et inkluderende samfunn for alle. En god kommunikasjonsflyt er da en viktig grunnstein. Nå er vi klare for å ta resultatene med oss i arbeidet med en kommunikasjonsstrategi og medfølgende handlingsplan for å følge opp de viktige innspillene vi har fått, forteller hun.