Oslo-ungdom ble særlig hardt rammet av pandemien

Oslo-ungdom ble særlig rammet av pandemien. Ingen andre steder i landet ble tiltakene så langvarige.
Foto: Flickr (CC BY-SA 2.0)
Pandemien har vært mer krevende for unge i Oslo enn for unge i resten av landet, viser Ung i Oslo 2021 undersøkelse.
37Shares

Oslo-ungdom ble særlig rammet av pandemien. Ingen andre steder i landet ble tiltakene så langvarige og fikk så store konsekvenser for skolehverdagen og unges muligheter til å delta i fritidsaktiviteter.

62 prosent av Oslo-ungdommen mente at pandemien klart hadde påvirket livet deres i negativ retning. Bare 9 prosent mente at pandemien ikke i det hele tatt hadde noen negative konsekvenser for dem, viser Ung i Oslo 2021.

Misfornøyde med fritidstilbudet i øst

Deltakelse i fritidsaktiviteter er et område der det er store sosiale forskjeller. En god del ungdommer savner gode tilbud, og det er også store sosiale forskjeller i hvor fornøyd ungdommene er med eksisterende tilbud. Tilbudene kan se ut til å være best tilpasset situasjonen i de mest ressursrike bydelene, mens ungdom i ytre øst i størst grad er misfornøyd med det samlete fritidstilbudet.

De vanligste grunnene til at ungdom ikke deltar, handler om tidspress og at skolen krever for mye, men også om at de ikke vet hva de vil drive med eller ikke har funnet noen aktivitet som passer. Blant ungdom som har lyst til å være med i organiserte aktiviteter, sier 24 prosent at høye kostnader er en barriere for deltakelse.

– At hver fjerde ungdom som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter, svarer at de faktisk kunne tenke seg å drive med det, antyder at potensialet for høyere deltakelse er til stede, sier prosjektleder Anders Bakken ved NOVA, som er ansvarlig for undersøkelsen som OsloMet har gjort på oppdrag fra Oslo kommune.