Skjerper kravene for statsborgerskap

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Regjeringen foreslår krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap.

Kravene skal gjelde for søkere mellom 18 og 67 år, og det foreslås unntaksbestemmelser. Høringsbrevet som går ut 24. oktober er en oppfølging av regjeringens politiske plattform.

– Norsk statsborgerskap skal henge høyt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet) til regjeringen.no.

Hun hevder det er en plikt å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap.

– Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og et minimum av muntlige ferdigheter i norsk er dessuten avgjørende for vellykket integrering, legger statsråden til.

Kunnskapsminimum
Ifølge regjeringen.no foreslår departementet også å innføre et krav om å beherske et minimum av norsk muntlig for å få statsborgerskap. Ferdighetene dokumenteres etter obligatorisk prøve i norsk muntlig. Nivået skal være slik at den enkelte kan forstå svært enkelt dagligspråk, og uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. 

I høringsnotatet foreslås det samtdig óg at personer som allerede har vist tilstrekkelige norskkunnskaper, eller som av tungtveiende årsaker er ute av stand til å delta i norskopplæring, skal være unntatt fra de nye kravene for statsborgerskap.

Les høringsbrevet her.