Noas kritiserer Hurdalsplattformens asyl- og flyktningpolitikk

Hurdalsplattformen sier ingenting om styrking av rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger, sier Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere.
Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) kritiserer Hurdalsplattformen og sier asyl- og flyktningpolitikken ikke blir mer human med Sp og Ap ved roret.

– Den politiske plattformen gjør oss urolige. Den sier ingenting om styrking av rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) til Vårt Land.

Organisasjonen mener Hurdalsplattformen ikke gir noen signaler om en mykere politikk, snarere tvert om, og at den bryter med FNs anbefalinger.

Det varsles fire grep Noas mener bringer de to regjeringspartiene nær Fremskrittspartiet politikk på området. Noas peker på at Hurdalsplattformen gjør familiegjenforening vanskeligere, sier at rike land kan betale fattigere land for å ta imot flyktninger – og gjør livet som flyktning i Norge usikkert, fordi man brått kan bli sendt tilbake til hjemlandet.

– Vi er klare til å fatte vedtak sammen med Ap og Sp der vi er enige, sier nyvalgt innvandringspolitisk talsmann Erlend Wiborg i Frp.

De tre partiene vil sammen ha flertall på Stortinget.