Flere enn noen gang tvangsreturnert

Sålangt i år er er 14.748 personer tvangsreturnert fra Norge.
Foto: Regjeringen/PU
Til sammen 1.131 personer er ble uttransportert fra Norge i september. De aller fleste er bortvist på grunn av koronabestemmelser.
68Shares

I løpet av årets første ni måneder er 14.748 personer tvangsreturnert. Antallet er det høyeste som er returnert i løpet av ett år. Den forrige rekorden på drøyt 10.000 ble satt i fjor, opplyser Politiets utlendingsenhet.

Over 90 prosent har fått bortvisningsvedtak med hjemmel i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

På samme tidspunkt i fjor var 6.500 personer uttransportert, noe som betyr at det har vært mer enn dobbelt så mange i år i samme periode. Årsaken til økningen er innreiserestriksjonene som ble innført under koronapandemien i januar.

Bare 57 personer er returnert fordi de har fått avslag på asylsøknad. I tillegg har 118 personer blitt returnert med bakgrunn i det europeiske samarbeidet om Dublin-forordningen/trygt tredjeland.

Det er flest svensker som er returnert/bortvist hittil i år. Deretter følger borgere fra Polen, Litauen, Romania, Tyskland, Latvia, USA, Danmark, Nederland og Storbritannia.