Integreringsbyråd: – Verdt å feire arbeidsinnvandringen fra Pakistan

Rina Mariann Hansen.
Foto: Oslo Kommune / Sturlasson
Fredag 29. og lørdag 30. oktober 2021 feirer Oslo 50-årsjubileet for den pakistanske innvandringen til Oslo. Integreringsbyråden ser dette som en viktig feiring.
309Shares

Fredag 29. oktober markerer Oslo kommune 50 år med arbeidsinnvandring fra Pakistan. Kong Harald er blant dem som skal delta.

Fredagsfeiringen skal fokusere på norsk-pakistaneres bidrag til samfunnet, blant annet arbeids- og næringsliv, og om milepæler gjennom en historisk reise om politikk og deltakelse i samfunnsdebatt.

Under arrangementet får man også kulturell og kulinarisk reise – om betydningen for kunst og kultur, mat og restauranter i Oslo, og om betydningen for områder i Pakistan der innvandrerne kom fra.

Under fredagen skal Khalid Mahmood, leder av jubileumskomiteen, byrådsleder Raymond Johansen, en representant fra regjeringen og Tale Baber Amin, Pakistans ambassadør i Norge, holde taler.

Folkefest

Lørdag er det folkefest på Rådhusplassen, hvor konferansier Sonia Mona Din og Adel Khan Farooq forteller om innvandringens betydning for kultur og samfunnsliv i Oslo.

Oslos byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen, er også en av de som skal tale på lørdag.

Til Utrop sier hun følgende om viktighetene av å feire 50 år med pakistansk arbeidsinnvandring.

– I 50 år har innvandrere bidratt til å utvikle byen vår til det mangfoldige Oslo
med det rike kulturlivet som vi kjenner i dag. Det mangfoldet som kjennetegner
byen vår og er en styrke og som nettopp gjør Oslo til Oslo. De første
arbeidsinnvandrerne kom fra Pakistan til Norge for litt over 50 år siden. I 1971
flyttet det 600 personer fra Pakistan til Oslo og derfor har vi valgt å markere
det som et 50-årsjubileum i år.

Om det som er verdt å feire sier hun:

– Det er verdt å feire den positive betydningen arbeidsinnvandring fra Pakistan
har hatt for Oslo og landet vårt. Dette blir også er en feiring av det mangfoldet
Oslo er, av et inkluderende Oslo for alle.

Lærte Pakistans nasjonalsang

Som ungjente gikk Hansen i barnehagen med barn med pakistansk bakgrunn, og husker det var det pakistansk morsmålslærer i første klasse på skolen.

– I første klasse lærte jeg både den pakistanske nasjonalsangen og den norske. Dessverre husker jeg knapt et ord av den på urdu nå. For meg har pakistansk kultur alltid vært en del av Oslo, selv om jeg ikke har hatt et så bevisst forhold til hva desi-kulturen eller
pakistansk kultur er.

Norsk-pakistaneres klassereise

– Førstegenerasjonen kom som arbeidsinnvandrere. Nå er barn og barnebarn advokater, samfunnskommentatorer, komikere, statssekretærer og ministre. Hvor viktig ser du norsk-pakistenernes klassereise i Norge?

– Utviklingen i Norge de siste tiårene har bidratt til at flere får mulighet til å leve
frie, trygge og selvstendige liv med tilgang på gratis utdanning og en
velferdsstat som er der for de som trenger det.

Et viktig poeng, ifølge byråden, er utviklingen man har hatt i løpet av disse årene.

– I likhet med andre nordmenn har mange med pakistansk bakgrunn fått
muligheten til å ta utdanning og skape seg gode liv med engasjement både i
politikk, nærings- og samfunnsliv. Vi har sett et generasjonsskifte hvor flere tar
høyere utdanning og de yngre generasjonene har flere valgmuligheter i livet
enn generasjonene før dem. Et samfunn som legger til rette for at alle skal ha
like muligheter er sosialdemokrati i praksis.

Enda mye å lære om inkludering

– Hvordan kan norsk-pakistanernes eksempel være til etterfølgelse for nye grupper med
kortere botid i landet?

– Det er viktig at andre også får ta del i de erfaringene mange av våre innbyggere med pakistansk bakgrunn og opphav har gjort seg. Vi som samfunn, bør lære av og ta med oss disse erfaringene videre for å sørge for at alle er inkludert og deltar aktivt i samfunnet. Vi har enda mye å lære om hvordan vi best kan bidra til at innflyttere får tilgang til både arbeid, utdanning og sosiale fellesskap.

– Hva tenker byråden om at HMK Harald avlegger et besøk? Viser dette at det offisielle Norge ser dette som viktig inkludering?

Det er veldig flott at Kongen deltar i jubileet. Det gjør også byrådsleder og representanter for flere offentlige institusjoner og sivilsamfunn. Dette blir en fin og viktig markering av den mangfoldige byen Oslo er og skal fortsette å være. Vi venter nesten 800 gjester i Rådhuset på fredag og så håper vi at mange vil ta turen til folkefesten på Rådhusplassen lørdag.