75 år med solidaritet

 
Foto: Norsk Folkehjelp
I dag er det 75 år siden Norsk Folkehjelp ble stiftet. – Verden trenger organisasjoner som oss, nesten mer nå enn før, sier generalsekretær Liv Tørres (bildet).

Norsk Folkehjelp ble i 1939, båre måneder etter starten av annen verdenskrig, opprettet på initiativ fra fagbevegelsen. Formålet var å jobbe med helsearbeid og tre inn når befolkningen i Norge eller andre land var truet av nød.

I dag har organisasjonen 13 500 medlemmer som bidrar med frivillig arbeid i over 100 lokallag over hele Norge, blant annet gjennom redningstjeneste og intergreringsarbeid. Norsk Folkehjelp driver dessuten humanitært arbeid, demokratibygging og minerydding i 38 land. 75-årsjubileet feires av medlemmer og ansatte verden over, blant annet med utgivelsen av jubileumsboka Folk forandrer verden.

– Vi er utrolig stolte av organisasjonen vår. De frivillige i Norge bidrar til trygge lokalsamfunn og internasjonal solidaritet. I utlandet gir vi folk verktøyene de trenger for å kunne organisere seg og selv bidra til utvikling, demokrati og menneskerettigheter, sier Tørres, ifølge NTB.

Tro mot demokratiske norske tradisjoner
Norsk Folkehjelps har gang på gang erfart at folk forandrer verden gjennom organisering og folkelig kamp.

– Historien viser at dette faktisk er det viktigste verktøyet for å skape fred, rettferdighet og demokrati. Vi lever i en verden hvor ulikhetene øker, demokratiske rettigheter står i fare, og vi har flere store humanitære kriser enn på lenge, konkluderer Tørres.