Flere innvandreransatte i statlige virksomheter

Vestlig nok? Ifølge en ny lederundersøkelse fra benningsfirmaet Proffice vil en av fem ledere ha ansatte som har et "vestlig utseende".
Foto: Scanstockphoto
Samlet har vært en positiv utvikling i andel ansatte med innvandrerbakgrunn i heleide statlige virksomheter i 2013, viser IMDi i en rapport over status og aktiviteter for økt mangfold i 25 virksomheter.
0Shares

For sjuende år på rad kartlegger direktoratet rekrutteringsarbeidet i et utvalg heleides statlige virksomheter som arbeider for å fremme mangfold og rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn.

Virksomhetene er svært ulike, både hva gjelder størrelse og forretningsområde. Rammevilkår og rekrutteringsbehov er også svært ulike. Enkelte av dem opererer i internasjonal rekruttering og konkurranse, mens andre utelukkende er i det norske markedet. 

Rapporten viser at det ansettes flest innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det har også vært økning i andelen ledere med innvandrerbakgrunn i virksomhetene, selv om de fortsatt utgjør en ganske liten andel av ledere totalt (2,8 prosent).

Stor variasjon
Rapporten fra IMDi gir en status på hvordan virksomhetene arbeider med dette. Samtidig er det stor variasjon mellom virksomhetene på hvor systematisk og målrettet de arbeider for likestilling og mangfold.

– Resultatene i rapporten gjør det vanskelig å trekke bastante konklusjoner, til det er ulikhetene virksomhetene i mellom for store, i tillegg til andre mer metodiske begrensninger. Likevel ser det ut til at en del “lettere” og generelle mangfoldstiltak er relativt utbredt, mens de noe “tyngre” og mer spesifikke tiltakene er desto mindre utbredt, går det frem i rapporten.

Klikk her for å lese rapporten