– Asyl-føringene er fulgt

Hassan Yusuf har bodd store deler av livet i Norge. Likevel ble han utvist fra landet
Foto: Scanstockphoto
I løpet av årets ti første måneder ble 76 lengeværende asylbarn sendt ut av landet, noe som er flere enn årene før. Likevel hevder Politidirektoratet at Justisdepartementets føringer er forstått og lagt til grunn.
0Shares

Tallene viser at 76 barn som har bodd i Norge i mer enn fire år, er uttransportert i årets ti første måneder. Antallet er 26 flere enn i 2013, 13 flere enn i 2012, 20 flere enn i 2011 og 58 flere enn i 2010, skriver folkebladet.no.

– Gjennomgangen vi har gjort sammen med Politiets utlendingsenhet viser at politiet har forstått føringene for 2014. Vi har etterlevd dem så godt vi har kunnet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.

 
Foto : politi.no

– Men det forandrer ikke at vi har gjort en beklagelig feil ved at føringene i tildelingsbrevet fra Justisdepartementet ikke ble tatt inn i disponeringsbrevet til Politiets utlendingsenhet, understreker han.

Nye uttransporteringsland
Ifølge politiets hjemmesider ligger årsaken i at flere land har åpnet for retur.

– Et av de viktigste kriteriene er hvilke land det er mulig å transportere personer til. Politiet har i år uttransportert fleire lengeverande barn enn i 2013, hvor vi sendte ut 40 barn. Årsaken til økningen i 2014 er at det ble mulig med uttransportering siden Nigeria og Afghanistan åpnet for retur, noe som ikke var mulig i 2013.