Enighet om ny asyl-avtale

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre kom til enighet om en ny asylavtale denne helgen, melder NRK.

Samtlige parter er enige om at den nye forskriften vil være en liberalisering i forhold til dagens regelverk. Barnets fortid og tilknytning til Norge skal tillegges større vekt enn i dag ved avveiing mot innvandringsregulerende hensyn, heter det.

Avtalen har til hensikt å gjøre det mulig med opphold for flere barn som har vært i Norge lenge. Det er også enighet om at det nye regelverket skal evalueres etter ett år.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har funnet en løsning som er i samsvar med enigheten partiene oppnådde i Nydalen og som nå gir en varig løsning for asylbarn som har vært her lenge, sier justisminister Anders Anundsen (bildet) til NRK, som også legger imidlertid til at avtalen ikke vil stimulere til misbruk av asylinstituttet.

– Viktig med varig løsning
Knut Arild Hareide (KrF) sier at det har vært viktig for partiet å få på plass en varig løsning for asylbarna som har vært her lenge, både de som befinner seg i landet i dag og i framtida.

– Å anslå nøyaktig hvor mange flere barn som får opphold, er ikke mulig. Men vi er trygge på at denne avtalen ivaretar hensynet til de lengeværende barnas beste, sier KrF-lederen.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier det viktigste for henne og partiet har vært å få på plass en avtale hvor det skal legges større vekt på hensynet til barns beste.

– Denne forskriftsmessige endringen innebærer akkurat det. Vi er fornøyd med at vi nå er enige og at vi får en mer human behandling av barn som har vært her lenge, sier hun til NRK.

Les mer:

Rundskriv om endringer i utlendingsforskriften

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften