Foreslår å droppe dokumentasjon for norskkrav ved oppholdssøknad

Regjeringen foreslår å lempe kravene om norsk og samfunnskunnskap for søknader om permanent oppholdstillatelse.
Foto: Justisdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i reglene om permanent oppholdstillatelse.
84Shares

Etter dagens krav må søkerne dokumentere gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne få permanent oppholdstillatelse.

Kravet vurderes som for tidkrevende for utlendingsmyndighetene å ta stilling til, ifølge regjeringen.no.

Søkere må fortsatt gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne få permanent oppholdstillatelse, dersom de er i målgruppen for slik opplæring etter integreringsloven. I tillegg gjelder det fortsatt krav om at søkeren ved avsluttende prøve i norsk behersker et minimum av norsk muntlig og består den avsluttende prøven i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår.