Hjem 2021 Utg 46-25.11.2021 Skoler gjør ikke nok for å stoppe mobbing

Skoler gjør ikke nok for å stoppe mobbing


Foto: Unicef
Noen elever og foreldre synes at skoler ikke gjør nok for å stanse mobbing. De har klaget til statsforvalteren. Statsforvalteren er nesten alltid enig med elevene og foreldrene.

I første halvdel av 2021 fikk statsforvalteren over 700 klagesaker. De var om mobbing. Statsforvalteren ga mer enn ni av ti elever medhold i klagen.

Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette viser at vi må ha en enda sterkere innsats for et godt og trygt læringsmiljø. Det er viktig at lærere og andre ansatte i skolen får nok tid til å følge opp hver enkelt elev på en god måte, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen sier at de vil gjøre mer mot mobbing på skoler.

Forskjeller mellom fylkene

Elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kan spørre statsforvalteren om hjelp. Det ble statsforvalterens jobb i 2017. De kan melde inn mobbesaker til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke hjelper dem.

I vår fikk statsforvalteren 743 saker. Det er en økning fra våren 2020 (590 saker). Det er en liten nedgang fra våren 2019 (731 saker). Pandemi og nedstengning kan ha noe å si for tallene for 2020 og 2021.

94 prosent fikk medhold i at aktivitetsplikten var brutt (se faktaboks under).

Tallene viser også store forskjeller mellom fylkene. Troms og Finnmark og Rogaland har flest saker i forhold til elevtallet. Oslo og Viken har færrest.

– Skolen skal være et trygt sted å være. Derfor er det viktig at elever og foreldre har mulighet til å melde til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke tar saken deres på alvor. Men det aller viktigste er at skolene i enda større grad klarer å gi alle elever rask og riktig hjelp. For å få til det, vil jeg fremover gå i tettere dialog med dem som jobber i skolen, sier Brenna.

Fakta om skolens aktivitetsplikt:

  • Alle som arbeider på skolen skal følge med, varsle og undersøke hvis de mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen skal sette inn tiltak for å sørge for at elevene kan få det trygt, godt og mobbefritt. Skolen skal samle tiltakene i en aktivitetsplan som følges opp.
  • Det er statsforvalterens oppgave å undersøke om skolen har gjort alt den kan for å sikre at eleven kan ha det trygt og godt på skolen. Har ikke skolen gjort det, er aktivitetsplikten brutt.

Hvor kan du søke hjelp? 

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Har du det ikke trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor. Skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Så skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Vil du lese mer om statsforvalteren? Trykk her.

ORDLISTE

mobbing: plage, snakke stygt til en person, holde utenfor, slå, sparke, erte

medhold: det å holde med noen, gi støtte, samtykke, si seg enig

innsats: viktig medvirkning, være en del av noe, gjøre noe ekstra

læringsmiljø: hvordan miljøet er på skolen, om elever og lærere behandler hverandre med respekt

brutt: noe er stanset, det er slutt på noe

varsle: si fra, gi beskjed

tiltak: prosjekt, aktivitet

krenkelse: fornærmelse, en stygg kommentar, ydmykelse