Fiolinist får ikke opphold i Norge grunnet inntektskrav

Fiolinist Ilknur Ozcan Andersen får ikke fast jobb, og kan dermed heller ikke få selvstendig permanent oppholdstillatelse.
Foto: Privat
Ilknur Ozcan Andersen er gift med en norsk kunstner og yogalærer. Likevel får ikke hun selvstendig og permanent oppholdstillatelse i Norge.

Norske utlendingsmyndigheter hevder den tyrkiskfødte kunstneren ikke tilfredsstiller inntektskravet på over 250.000 kroner.

Ilknur er utdannet musiker og har vært fiolinist i USA og Tyrkia. Her i landet får hun ikke de jobbene hun er kvalifisert for, og har måttet ta strøjobber som musikklærer og yogainstruktør.

SV-politikeren Gulay Kutal kjenner Ilknur personlig, og kaller hennes situasjon for “absurd og hårreisende”.

– Hun vil ikke kunne være i landet den dagen hun ikke vil være sammen med mannen sin lenger, til tross for at hun er mor og har relativt lang botid i Norge.

Strammet inn regler

Solberg-regjeringen snevret inn unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge i løpet av året.

Endringene fulgte opp den daværende Granavolden-plattformen, hvor det sto at man ønsker å stramme inn unntakene fra kravet for å kunne forsørge seg selv.

– Jeg er glad for at vi nå har fulgt opp dette punktet i Granavolden-plattformen. At det i tillegg stilles krav til opplæringens varighet, vil sikre at utlendinger deltar aktivt i opplæringen før det gis unntak fra selvforsørgelseskravet, sa daværende justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til regjeringen.no.

Setter livet på vent

Utrop har snakket med den tyrkiskfødte musikeren, som har vært fiolinist i statsorkestre i Istanbul og Ankara, og jobbet i fem filharmoniske orkestre i USA.

I desember 2020 fikk hun Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon sin hederspris for sin kunstneriske innsats. Likevel sliter hun med å få fast jobb ved norske orkestre.

– Jeg har vært i opptaksprøve ved et orkester og ble vurdert som ikke god nok, til tross for over 20 års erfaring fra utlandet. For meg oppleves dette som noe som går på selvtilliten løs. Jobben som privatlærer gir selvsagt noe, men er ingen optimal løsning. Får jeg ikke fast jobb innen karrierefeltet mitt, vil jeg heller ikke få permanent oppholdstillatelse.

Hun møtte sin norske ektemann i Ohio i USA, før de reiste videre og bodde sammen i Tyrkia. I 2017 fikk hun komme til Norge på familiegjenforening, to år etter at ektemannen reiste tilbake fra Tyrkia.

Ekteparet har ifølge en presisering fra ektemannen en norsk sønn, som uansett gir oppholdsgrunnlag, og inntektskravet gjelder kun den permanente oppholdstillatelsen.

– Vi har et godt liv her, men dette er et uromoment. Hele prosessen rundt jobbsøking og opphold gjør at jeg føler som om livet settes på vent, sier hun til Utrop.

Klare krav fra utlendingsmyndighetene

Ilknur har i løpet av de fire årene hun har bodd i Norge vært i kontakt med UDI.

– Alt jeg får vite er at reglene er som de er, og at jeg må oppfylle inntektskravet.

UDI viser til at man gjennom permanent oppholdstillatelse kan oppholde seg og arbeide i Norge. Fiolinisten vil heller ikke kunne benytte seg av nytt botidskrav på fem år ettersom dette er tilknyttet asylsøkere, de som er kommet til Norge som overføringsflyktning eller familieinnvandring via asyl.

For henne er dette en situasjon som oppleves frustrerende.

– Jeg har ingen hensikt å sitte hjemme og være NAV-klient. Jeg vil jo mer enn gjerne bidra til Norge og til verdiskapningen. Og det akter jeg å gjøre gjennom kunsten og musikken.

FAKTA

Selvforsørgelse og permanent oppholdstillatelse

Er man mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse, trengs det egen inntekt de siste 12 månedene. Man kan ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 månedene.

For å fylle kravet til å forsørge deg selv, må man vanligvis ha hatt en inntekt på minst 265.998 kroner før skatt de siste 12 månedene før du leverer søknaden til politiet og ikke ha fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene.

Hvis inntekten har vært mindre enn 265.998 kroner før skatt de siste 12 månedene, vil man bare fylle kravet ved:

1) Fulltidsjobb de siste 12 månedene der man fikk lovlig minstelønn, selv om dette var under 265.998 kroner før skatt.

2) Å ikke ha fått økonomisk sosialhjelp fra NAV de siste 12 månedene.

(Kilde: UDI)