UNE til prinsippkamp i Høyesterett om konvertittsaker

Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sier UNE vil øke bevisterskelen i konvertittsaker.
Foto: Claudio Castello
Utlendingsnemnda tapte sak om iransk konvertitt i lagmannsretten, men anker til Høyesterett. NOAS frykter omkamp kan svekke kristne konvertitters muligheter til å få asyl.

– Slik det ser ut ønsker UNE å øke bevisterskelen, og de vil innskrenke domstolens prøving av sine vedtak, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til Vårt Land.

Bakgrunnen er saken til den iranske konvertitten Vesam Heydari, som Utlendingsnemnda (UNE) nå har anket til Høyesterett, av det de kaller «prinsipielle grunner».

UNE mener kun de som driver aktiv misjonering eller opplæring, eller har ledende stillinger i kirker, er under risiko for forfølgelse i Iran.

I retten sa Heydari på sin side at om han blir tvangsreturnert, ville det være naturleg for han å ta en aktiv rolle innen opplæring og misjonering, og at han derfor vil bli utsatt for forfølgelse.

Kan få følger i konvertittsaker

UNE mener at det var forsvarlig å anta at Heydari ikke vil undervise eller ha en ledende rolle om han blir returnert til Iran.

UNE tar saken til Høyesterett for å få et prinsipielt svar på om domstolene i det hele tatt har noe med å vurdere om antakelsen deres er riktig eller ikke.

Om Høyesterett gir UNE rett, kan det endre måten konvertittsaker blir handsamet i framtiden.

– Det utlendingsmyndighetene prøver å gjøre, er å avgrense domstolskontrollen av egne vedtak, sier Jon Ole Martinsen i NOAS.