Islam kan (også) tolkes liberalt

En diskusjon om deprivatisering av islam er et viktig poeng når man snakker om sharia i Norge, hevder innsenderen.
Foto: Scanstockphoto.com
– Liberale tolkninger av islam praktiseres massivt i dag og vil etter hvert få enda større gjennomslag, i takt med omgivelsene. En tolkning som er en del av islam, skriver historiker og Civita-medarbeider Bård Larsen i en kronikk i Aftenposten.

Bård Larsen kommenterer i en kronikk påstander fra ulike hold denne høsten om at tolkningene radikale islamister, som IS og Taliban, står for “egentlig” ikke kan regnes som islamske. Dette blir en feilslutning, mener Larsen. Istedet er det snakk om ulike tolkninger av islamsk lære.

– Sett med «vestlige» øyne er store deler av verden preget av tradisjoner og religiøse tolkninger som vi her finner dypt reaksjonære, for ikke å si uakseptable. Og med globaliseringen og innvandringen er en del av disse tradisjonene også en del av den norske virkeligheten, skriver han.

Han mener det er desto viktigere i dagens situasjon ikke å henfalle til relativisme i frykt for å krenke religiøse forestillinger. Ingen har rett på særlig vern mot redelig kritikk i et åpent, sekulært samfunn, noe våre egne kristne mørkemenn har fått erfare i noen generasjoner nå, skriver han.

Likevel er det åpenbart at moderat islamisme også finnes, mener han.

– Visst finnes det moderat islamisme. Det skal være rom for religiøs konservatisme. Allikevel bør vi vite omtrent hvor vi har hverandre i helt grunnleggende menneskerettslige og rettsstatlige spørsmål for å kunne ivareta den høye grad av tillit som preger det norske samfunnet.

– Ideen om en islamsk stat er islamistisk grunnlære og ikke fremmed for mange muslimer. Hva innebærer den i praksis? Dens tilhengere representerer en politisk ideologi, uttaler seg om politikk og er derfor en del av den offentlige samtalen.

Les hele kronikken her.