Seks av ti introdeltakere i jobb

Han har søkt i jobb i seks år. Nå gir hun snart opp Norge og flytter til et annet land
Foto: Scanstockphoto
62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, var i arbeid eller utdanning et år etter. Samtidig gjør variasjonene på kjønn og alder seg sterke.

Resultatet omfatter halvparten av kvinnene og syv av ti menn. Av gruppen som helhet var 35 prosent i arbeid,13 prosent var både i arbeid og utdanning mens 14 prosent kun var under utdanning.

Tallene for 2013 innebærer små endringer fra årene før, viser en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte 19. desember.

Samtidig er det store variasjoner mellom kvinner og menn når det gjelder hvor mange som er i arbeid eller utdanning et år etter introduksjonsprogram. Syv av ti menn var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram, mens blant kvinnene var det fem av ti.

– Omtrent like mange kvinner som menn var registrert ledige eller på tiltak, mens langt flere kvinner enn menn inngår i kategorien annen eller ukjent status: respektive 36 og 18 prosent. Når det gjelder mer enn én av ti kvinner finnes det ingen opplysninger, siden mange av disse sannsynligvis er hjemme med barn. I denne samlekategorien vil også de som har gått over i grunnskoleopplæring, om de ikke i tillegg har en deltidsjobb, motta kontantstøtte eller på annen måte inngå i noen av de overnevnte kategoriene, går det frem i rapporten.

Les om rapporten her.