Høyesterett forkaster anken fra Laila Anita Bertheussen

Høyesterett har forkastet Laila Bertheussens anke i hennes straffesak.
Norges Høyesterett har forkastet Laila Bertheussens anke. Dermed er det kun straffutmålingen som behandles i lagmannsretten.

Bertheussen ble i januar kjent skyldig i å selv ha sendt trusselbrev og begått hærverk på egen bil og bolig. Dommen er anket.

I sommer avviste Borgarting lagmannsrett anken over skyldspørsmålet, men hun skal få behandlet straffeutmålingen på nytt i desember. Avgjørelsen om å nekte full ankebehandling ble anket til Høyesterett.

I en avgjørelse mandag skriver Høyesterett at de mener lagmannsretten har begrunnet sin avgjørelse godt nok.

– Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre fram. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven paragraf 387 a første ledd, heter det i kjennelsen.

Det betyr at Bertheussens håp om å bli frifunnet er slukket. Bertheussen har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

Det Bertheussen derimot kan håpe på, er at lagmannsretten reduserer straffen. 56-åringen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, skriver i en sms til Dagbladet at Høyesteretts avgjørelse betyr at lagmannsretten må fortsette ankebehandlingen med rettsmøte om straffeutmåling og lovanvendelse.

– Deretter må vi se om det gjenstår noe som må på nytt må ankes til Høyesterett, skriver Elden.

Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken 2. og 3. desember.