Vil bygge bro mellom trosfrihet- og likestillingsfeltet

Rådgiverne i Stefanusalliansen, Vija Herefoss og Elisa Chavez, håper deres nye ressurs kan bidra til en maksimering av rettighetsarbeidet både når det gjelder trosfrihet og kvinners rettigheter.
Foto: Ingunn Marie Ruud/KPK
– Vi får ikke ivaretatt rettighetene til alle kvinner uten å også ta hensyn til trosfriheten, sier Vija Herefoss og Elisa Chavez i Stefanusalliansen.

Det finnes nesten ingen forskning på kjønn- og likestilling med et trosfrihetsperspektiv og også svært lite forskning på trosfrihetsbrudd med et kjønnsperspektiv.

– Skal man jobbe for trosfrihet for alle, da må kvinner være med. Og skal man jobbe for kvinners rettigheter må trosfrihet være med. Det er ikke noen vei utenom, forteller Elisa Chavez, rådgiver i Stefanusalliansen.

Sammen med rådgiverkollega Vija Herefoss står hun bak ressursen «Freedom of religion or belief for everyone: Women in focus». Heftet, som ble lansert under et seminar om trosfrihet og kvinners rettigheter på Litteraturhuset i Oslo den 3. november, er ment å være en læringsressurs for å sette søkelys på skjæringspunktet mellom trosfrihet og kvinners rettigheter.

– Tanken bak arbeidet er å ha mer fokus på kvinners levde erfaringer når det kommer til trosfrihetsbrudd. Hvordan ser trosfrihetsbrudd ut for dem? Forskningen har tradisjonelt sett ikke hatt det kjønnsfokuset, sier Chavez.

Hun forteller at fordi ledere i religiøse samfunn ofte er menn, er det stort sett menns fortellinger og erfaringer som har blitt lagt til grunn når man har forsket på og utviklet prosjekter for trosfrihet.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Mange misforståelser

Under seminaret ble det flere ganger påpekt at det eksisterer mange misforståelser rundt hva trosfrihet og hva kvinners rettigheter innebærer, og at dette skaper gnisninger mellom de to feltene.

– Selv blant personer som jobber med menneskerettigheter på høyt nivå i FN merker vi disse gnisningene. Da er det ikke rart at det også forplanter seg nedover til sivilsamfunnets aktører, sier Chavez.

Hun påpeker også at det finnes religiøse aktører, særlig i USA, som i stor grad misbruker trosfrihetsbegrepet til å beskytte religiøse tradisjoner, skikker og privilegier.

– Det er ikke det trosfriheten skal beskytte. Det skaper fiendtlighet fra dem som kjemper for kvinners rettigheter. Trosfrihet skal aldri brukes som en grunn eller unnskyldning for å diskriminere eller bryte andre rettigheter.

– Handler om frihet, mer enn religion

Susan Kerr, seniorrådgiver på tros- og livssynsfrihet i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), påpekte i sitt innlegg under seminaret at religions- og trosfrihet ofte ikke blir sett på som en universell, individuell rettighet på linje med de andre menneskerettighetene, men som noe for de spesielt interesserte – noe som fremmer hierarki og patriarki heller enn likestilling.

– Denne konstruerte motsetningen er falsk og grunner i en fundamental misforståelse i hva religions- og trosfrihet faktisk er. Trosfrihet ivaretar folks rett til å tro på hva enn de vil. Den ivaretar mangfoldet. Den handler om valg, ikke konformitet. Den handler faktisk mer om frihet, enn om religion, sier Kerr.

Herefoss peker også på dette som en av de største misforståelsene når det gjelder trosfrihetsfeltet.

– Trosfrihet hverken beskytter eller forsvarer religioner, religiøse verdier, tradisjoner og praksis. Det er en frihet, en rett til selv å velge, forlate eller praktisere tro. Det forsvinner litt i diskusjonene når det blir mye fokus på religion. Religion blir ofte sett på som en negativ faktor når det gjelder kvinners rettigheter.

– Berøringsangst

Chavez og Herefoss opplever både internasjonalt og i Norge at det eksisterer en viss berøringsangst for religion og trosfrihet blant mange som arbeider med kvinners rettigheter.

– Når religion kommer inn i bildet så rygger de unna og sier det er altfor komplekst og ladet. Det blir enklere å ikke forholde seg til det i det hele tatt, sier Herefoss.

Hefte-forfatterne legger til at de ikke tror det er av vond vilje at mange skygger unna spørsmål om tro.

– De som har vokst opp i en sekulær kontekst forstår ikke alltid hvor viktig troen er i mange menneskers liv og hvor sårt tema det kan være. Fordi de ikke vanligvis tar stilling til spørsmål om tro, blir det enkelt å ikke gjøre det her heller, sier Chavez.

Forståelig og brukervennlig

Nå håper Stefanusalliansen at det nye heftet kan bidra til å oppklare misforståelser og hjelpe de som arbeider på de to feltene til å jobbe sammen for å maksimalisere både trosfrihet og kvinners rettigheter.

– Vi lette etter en enkel introduksjon som kunne hjelpe folk som skal jobbe med dette skjæringspunktet, men kunne ikke finne noen, så da ble løsningen å lage en selv, sier Herefoss.

De forteller at det har vært skrevet noe om temaet den siste tiden, men at det gjerne har vært på et så høyt akademisk nivå at det har gjort stoffet utilgjengelig for folk flest.

– Man bruker en terminologi og et språk som folk på grasrota ikke skjønner eller er opplært i. Vi har prøvd å lage et brukervennlig læringsverktøy som også de som ikke jobber med menneskerettigheter til vanlig kan forstå, sier Chavez.

Hun håper også at ressursen kan brukes av religiøse ledere i trossamfunn slik at de forstår at trosfrihetsbrudd oppleves ulikt for menn og kvinner og at kvinners rettigheter ikke er en trussel for deres tro.